Waterkwaliteitsgroepen

Waterkwaliteitsgroepen zijn samenwerkingsverbanden tussen landbouwers en medewerkers van het CVBB met als doel de verontreiniging van water met nitraten en fosfaten afkomstig van de landbouw tegen te gaan. Het CVBB wil met deze samenwerking de waterkwaliteit in en rond rode MAP-meetpunten gebiedsgericht verbeteren. Met behulp van extra metingen van de nitraatconcentratie in de waterlopen stroomopwaarts van de MAP-meetpunten, uitgevoerd door de medewerkers van het CVBB, en de informatie die tijdens dergelijke waterkwaliteitsgroepen wordt verzameld, zoeken de CVBB-medewerkers samen met de lokale landbouwers naar oplossingen om de nitraatverontreiniging tegen te gaan.

Rond bepaalde rode MAP-meetpunten kan het CVBB de landbouwers aanbieden om de percelen intensiever op te volgen. Dit gebeurt via het nemen van grondstalen, die o.a. toelaten een bemestingsadvies voor het perceel op te stellen en via het opvolgen van de toegediende bemesting op deze percelen.

CVBB zet ook in op algemene sensibilisering. Via artikels en algemene infovergaderingen wordt ingegaan op de problematiek van nitraatverontreiniging van water en de mogelijke risico’s van nitraatuitspoeling. Hier worden technieken toegelicht om deze uitspoeling zo klein mogelijk te houden en percelen duurzaam te bemesten.

Heb je vragen over bepaalde MAP-meetpunten, dan kan je hier de juiste contactgegevens vinden.