Structuur CVBB en de praktijkcentra

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) vzw werd opgericht door de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum, de Vereniging der Vlaamse Provincies en de erkende praktijkcentra land- en tuinbouw.

De dagelijkse werking van het CVBB gebeurt vanuit de praktijkcentra en enkele medewerkende instanties, waar de nodige kennis over duurzame bemesting aanwezig is en de sensibilisering kan gebeuren vanuit praktijkgericht onderzoek. Via het CVBB leggen de praktijkcentra en de medewerkende instanties zich nog sterker toe op voorlichting en advisering over de bemesting van diverse gewassen en op de begeleiding van land- en tuinbouwers.

De werking van het CVBB is verdeeld over de provincies. Per provincie zijn een coördinator en een aantal medewerkers aangesteld die de dagelijkse werking van het CVBB in hun provincie uitvoeren en sturen. De provinciale coördinatoren en de medewerkers zijn gestationeerd in verschillende praktijkcentra. De algemene werking wordt overzien door de algemeen coördinator. Hij neemt de algemene leiding van acties binnen het CVBB zowel wat betreft planning, toezicht bij de uitvoering, als rapportering.

Hier onder vind je wie er allemaal betrokken is bij de werking van het CVBB:

Partners (stichtende leden)
De erkende praktijkcentra
De medewerkende instanties
Adviserende leden

Naast deze stichtende leden heeft het CVBB nog adviserende leden, die het CVBB bijstaan met advies in zake algemene werking en strategie.