Wie zijn we?

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, kortweg CVBB, is een vzw die werd opgericht op 7 juli 2011 door de erkende praktijkcentra, de Vereniging der Vlaamse Provincies en de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum. Deze vzw werd opgericht als begeleidende maatregel bij mestactieplan IV met als taak de Vlaamse land- en tuinbouwers bij te staan bij de uitvoering van de doelstellingen van MAP IV rond de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied.

Om de doelstelling van het CVBB, namelijk het ‘sensibiliseren en begeleiden van Vlaamse land- en tuinbouwers rond duurzame bemesting’ te bereiken wordt er gewerkt via twee hoofdtaken, namelijk de waterkwaliteitsgroepen en de individuele bedrijfsbegeleiding. Binnen de waterkwaliteitsgroepen wordt er samengewerkt met de landbouwers rond MAP-meetpunten, met vooral de focus op de rode MAP-meetpunten. Daarnaast kunnen landbouwers met vragen over bemesting op vrijwillige basis begeleiding aanvragen bij het CVBB. Ondertussen werd de werking van het CVBB verlengd tot het einde van MAP V.

Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over onze werking: