Wat kunnen we doen om spuistroom te reduceren/ te voorkomen?

De enquêtes gaven aan dat er op bedrijfsniveau verschillende aanleidingen zijn voor spuistroomproductie. Enkele terugkerende oorzaken waarom men dit water niet meer wenst te gebruiken Figuur 1:

Figuur 1 Oorzaken van spuistroomproductie zijn een afwijkende samenstelling van het gietwater (1), de overloop van drainopvang (2), lekkages van de drainwateropvang in de serre (3), spoelwater van filter of ontsmetter  waar voedingswater doorgaat (4) of restwater einde teelt (5).
  1. Een afwijkende samenstelling van het gietwater door bvb. een te hoog natriumgehalte of de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen, groeiregulatoren of pathogenen.
  2. Te klein gedimensioneerde drainwateropslag
  3. Lekkages van de drainwateropvang in de serre
  4. Spoelwater van installaties voor filtratie of ontsmetting van voedingswater 
  5. Restwater einde teelt