VMM en VLM trekken aan de alarmbel: waterkwaliteit moet verbeteren

Jaarlijks publiceert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een rapport over de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Daarnaast publiceert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) jaarlijks het mestrapport, waar het naast een overzicht van beheersinstrumenten binnen het mestbeleid, het overleg met de stakeholders en het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. mest ook een overzicht geeft van de feiten en cijfers rond mest en milieukwaliteit.

De doelstellingen voor het oppervlakte- en grondwater uit het vijfde mestactieplan worden niet gerealiseerd. Dat blijkt zowel uit het ‘Mestrapport 2018’ als uit het rapport ‘Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied (2017-2018)’. De droge weersomstandigheden van 2017 hebben zonder twijfel bijgedragen tot het hoge overschrijdingspercentage van 28% in de meetpunten van het MAP-meetnet in winterjaar 2017-2018, maar ze bieden niet de enige verklaring voor de ongunstige waterkwaliteit.