Verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen met een actieve koolfilter

De actieve koolfilter wordt door verschillende hydrocultuurtelers van sla ingezet in het systeem. Actieve kool werd oorspronkelijk toegepast omwille van zijn zuiverend vermogen waarbij het biologisch evenwicht in het water kan behouden worden. Het verwijdert ijzer (ovv chelaten), boor, bepaalde wortelexudaten, GBM en onzuiverheden (humuspartikels) Het is echter onduidelijk hoe snel de actieve kool verzadigd raakt.

In de winter van 2019 werd de snelheid van verzadiging van de actieve koolfilter opgevolgd bij een teler door op regelmatige basis stalen te nemen vóór en na de filter en te analyseren op gewasbeschermingsmiddelen.  Standaard vervangt de teler tweemaal per jaar de actieve kool.

Figuur 1: Op het hydrocultuurbedrijf sla zijn er twee actieve koolfilters aanwezig.

Op het bedrijf met 215 000 planten zijn twee watercircuits (kleine en grote planten) met elk hun eigen actieve koolfilter. De staalname gebeurde op het systeem van de kleine planten, die ongeveer 2/7 van de totale hoeveelheid planten van water voorziet.. 

De filter heeft een diameter van 1500 mm, een filteroppervlakte van 1,77 m² en een volume van 710 liter. De pompcapaciteit is 42 m³/uur. De filter is gevuld met 360 kg actieve kool (Organosorb 10 (0,60-2,36 mm)). De actieve kool werd ververst eind september in week 39.

De verzadiging trad op in week 2 na ongeveer 110 dagen. Op dit moment werden de aanwezig GBM niet meer uit het water verwijderd door de filter.