Uitleg zoeken databank DOV

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html

  1. Op deze pagina kies je voor ‘DOV-Verkenner’.
  2. In het linkse venster kies je onderaan voor ‘Kaartlagen kiezen’. Hierdoor kan je kiezen welke kaartlagen je wil bijvoegen. Vink onder ‘grondwateronderzoek’ ‘grondwatermeetnetten’ aan.
  3. In de balk boven het kaartje geef je het nummer van de put in (vb. 114/21/3). Er verschijnt een overzicht onder de kaart.
  4. In dit overzicht kan je voor elk filterniveau  van de grondwaterput een rapport van de metingen opvragen. Voor de nitraatconcentratie doe je dit door onder ‘analyse’ op de ‘A’ van een filterniveau te klikken. Zo krijg je een overzicht van de analyses, met o.a. ook de grafiek van de nitraatconcentratie.
  5. Je kan ook de naam van een gemeente in de balk boven de kaart ingeven. Zo krijg je op de kaart een overzicht van de grondwatermeetputten in de betreffende gemeente (de blauwe blokjes). Door op een blokje te klikken, kan je de resultaten van de meetput raadplegen.