Technologieën voor de zuivering en reductie van spuistroom

Verwijdering van nutriënten (nitraat, fosfor, natrium,…)

Een afwijkende samenstelling van het water door een te hoog natrium of chloorgehalte een reden zijn tot spuistroomproductie. Verwijderen van natrium uit het drainwater kan via elektrodialyse, een ionenwisselaar (SRU: sodium removal unit), omgekeerde osmose of nanofiltratie. Zo wordt de spuistroomproductie gereduceerd.

Indien men toch spuistroom heeft, mag deze enkel geloosd worden indien voldaan wordt aan de VLAREM kwaliteitsparameters zoals beschreven voor bedrijfsafvalwater. Meer informatie hierover kan je terugvinden op https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-8. Bovendien is het verplicht hiervoor een lozingsvergunning te hebben. Om te voldoen aan de kwaliteitsparameters is een veel voorkomend probleem de hoge concentraties aan stikstof en fosfor in de spuistroom. Stikstof kan verwijderd worden via een moving bed biofilm reactor (MBBR), een rietveld, of een ionenwisselaar (nitrate recovery unit). Fosfor kan dan weer verwijderd worden met behulp van een fosforfilter en wordt beperkt verwijderd via een rietveld. 

Een overzicht van de technologieën waarmee natrium, stikstof en fosfor verwijderd kunnen worden zijn beschreven in Tabel 1. Meer informatie over deze technologieën (financieel, technologisch, praktisch, wettelijk aspect en de werking) kan je terugvinden door op de desbetreffende technologie te klikken.


Tabel 1: Technologieën om natrium, stikstof en fosfor uit water te verwijderen.

Technologie Wat doet de technologie?
Moving bed biofilm reactor (MBBR)  Stikstofverwijdering
Fosforfilter Fosforverwijdering
Elektrodialyse Selectieve natriumverwijdering
Nanofiltratie Verwijdert gewasbeschermingsmiddelen, micro-organismen en deels meerwaardige ionen
Omgekeerde osmose Verwijdert nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en micro-organismen
Rietveld Stikstof verwijdering en beperkte fosforverwijdering
Ionenwisselaar SRU: sodium removal unit

NRU: nitrate recovery unit
Selectieve verwijdering van positieve en/of negatieve ionen naargelang de keuze van de hars en de combinatie van 1 of meerdere kolommen

Verwijdering van residu’s gewasbeschermingsmiddelen

Ook residuen van gewasbeschermingsmiddelen wil men uit het water verwijderen om recirculatie mogelijk te maken. De oxidatieve technologieën met ozon en combinatie van waterstofperoxide met UV zorgen er naast de verwijdering van de residu’s van gewasbeschermingsmiddelen ook voor dat het water ontsmet wordt. Andere mechanismen om residu’s van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen zijn op basis van adsorptie of flocculatie.

Een overzicht van de technologieën waarmee residu’s van gewasbeschermingsmiddelen verwijderd kunnen worden zijn weergegeven in onderstaande tabel. Meer informatie over deze technologieën (financieel, technologisch, praktisch, wettelijk aspect en de werking)  kan je terugvinden door op de desbetreffende technologie te klikken. Nanofiltratie en omgekeerde osmose (beschreven onder het deel verwijdering van nutriënten, Bijlage A en bovenstaande tabel) kunnen ook gebruikt worden om residu’s van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen.


Technologieën om residu’s van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen.

Technologie Wat doet de technologie?
Geavanceerde oxidatie: ozon Ontsmetting + verwijderen gewasbeschermingsmiddelen
Geavanceerde oxidatie: UV + H2O2 Ontsmetting + verwijderen gewasbeschermingsmiddelen
Adsorptie Verwijderen gewasbeschermingsmiddelen
Flocculatie Verwijderen gewasbeschermingsmiddelen

Voorfiltratie met beperkte/geen spoelwaterproductie

Belangrijk dan het zuiveren van spuistroom is in te zetten op spuistroomreductie. Spoelwater van filters wordt vaak aangeduid als oorzaak van spuistroom. De papierbandfilter is een voorfiltratie zonder spoelwater, en de self-cleaning automated filter heeft slecht een beperkte spoelwaterproductie (zie onderstaande tabel). Meer informatie over deze technologieën (financieel, technologisch, praktisch, wettelijk aspect en de werking) kan je terugvinden door op de desbetreffende technologie te klikken.


Voorfilters zonder/met beperkte spoelwaterproductie

Technologie Wat doet de technologie?
Papierbandfilter Voorfiltratie zonder spoelwater
Self-cleaning automated filter (SAF filter) Voorfiltratie met beperkte spoelwaterproductie