Te klein gedimensioneerde drainwateropslag

Overloop van drainopvang

De overloop van drainopvang komt ook regelmatig voor als oorzaak van spuistroom. Dit kan het gevolg zijn van een te kleine dimensionering van de drainopvang, overtollig drainwater op een bepaald moment, een te kleine dimensionering van de ontsmetter of een defecte filter/ontsmetter. Goed nadenken over de dimensionering van de drainopvang en de ontsmetter is dus noodzakelijk. Wanneer er zich toch een probleem voordoet kan men kijken naar opties voor noodopslag van de spuistroom. Dit is mogelijk in mestzakken (tot 250 m³), hiervoor is een vlakke ondergrond nodig. Men kan deze mestzakken huren bij loonwerkers. Een andere optie is het huren van een opslagtank.