SOSpuistroom – Slim Omgaan met Spuistroom

Spuistroom is algemeen voorkomend in de glastuinbouw. Deze website maakt je wegwijs in welke waterstromen in je bedrijf wel of niet spuistroom zijn, in de huidige stand van zaken van spuistroomproductie, in info over hoe je spuistroom kan reduceren, in technologieën om spuistroom te reduceren of te behandelen en in info over de wetgeving omtrent spuistroom. Verder worden er ook enkele praktijkvoorbeelden weergegeven ter inspiratie en kan je ook een rekenfile terugvinden om een economische doorrekening te maken van de financiële waarde van je spuistroom (water + nutriënten). Veel informatie dus, maar belangrijk om ook even stil te blijven staan waarom jij als tuinder je in moet zetten op spuistroomreductie. Hiervoor zijn namelijk meerdere redenen, dit kan je terugvinden onder het deeltje “inzetten op spuistroomreductie loont”.

Voor verdere informatie zie onderstaande links:


Inzetten op spuistroomreductie loont!

 

Wat is spuistroom? 

Spuistroomproductie: wat is de huidige stand van zaken? 

Wat kunnen we doen om spuistroom te reduceren/ te voorkomen? 

Wat als er toch spuistroom is? 

Technologieën voor de zuivering en reductie van spuistroom

Praktijkvoorbeelden

Wat is mijn spuistroom waard? 

Contact – adviesverlening 

 

 


Deze website kwam tot stand in het kader van het S.O.Spuistroom project (2018-2020) met de financiële steun van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

De betrokken projectpartners in S.O.Spuistroom

De disclaimer kan je hier terugvinden