Restwater einde teelt

Teelwtissel

Net voor, tijdens, of na de teeltwissel verkiest men vaak zich te ontdoen van het gietwater van de voorgaande teelt. Vaak is dit omwille van een ongewenste samenstelling van het gietwater of uit vrees voor de overdracht van pathogenen naar de nieuwe teelt.  Hieronder enkele tips om spuistroom tijdens de teeltwissel te beperken:

Beperk drain- en percolaatwater bij het afsluiten van de teelt

Bereid je tijdig voor op de teeltwissel door tegen het einde van de teelt enkel te gieten met drainwater zodat de draintank leeg geraakt. Standaard kan je bv. rekenen dat voor een niet-belichte tomatenteelt er een waterverdamping is van 500 ml/dag/m². Zo kan er teruggerekend worden vanaf het einde van de teelt wanneer je de laatste beurt met zuiver water zou moeten doen. Water dat overblijft van een belichte teelt kan ook verder opgebruikt worden in een onbelichte teelt. Overgebleven water dat niet meer gebruikt wordt moet behandeld worden als spuistroom.

Beperk de irrigatie naar het einde van de teelt zodat het gewas meer water uit het substraat opneemt waardoor het substraat indroogt. Bovendien kan je best nog enkele dagen wachten alvorens het gewas en substraat te ruimen, hierdoor drogen het gewas en het substraat verder uit, hetgeen het percolaatwater afkomstig uit het gewas vermindert, alsook de massa af te voeren substraat. Zorg er bovendien voor dat de substraatmatten na ruimen afgeschermd worden zodat er geen resterend drainwater uit de matten loopt en zo in het oppervlaktewater terecht komt en dat het materiaal afgevoerd wordt in een lekdichte container.

Figuur1: Deze foto is geen goede weergave van het afvoeren van substraatmatten, zo moet het niet. Op het einde van de teelt kan je substraatmatten best laten uitdrogen en opslaan in een lekdichte container zodat er gen resterend drainwater in het oppervlaktewater terecht komt.

De teeltwissel is het ideale moment voor het reinigen van het watersysteem

Wanneer er geen teelt opstaat is het een ideaal moment om kelders en leidingen te reinigen. Dit is belangrijk om een algemene systeemontsmetting te doen maar ook omdat bijvoorbeeld rhizogene agrobacteriën zich nestelen in biofilms in de irrigatieleidingen en van hieruit steeds opnieuw het voedingswater kunnen besmetten. De teeltwissel is het uitgelezen moment om deze biofilm in de leidingen grondig aan te pakken. Het aantal behandelingen en de effectieve inwerkingstijd in de leidingen is belangrijker dan de gebruikte producten. Er wordt aangeraden om de leidingen minstens 2x vol te zetten met een ontsmettingsproduct voor minstens 24u (48u is zelf beter) en tussentijds te spoelen. Zo wordt het losgekomen organisch materiaal afgevoerd en kan een tweede ontsmetting efficiënter inwerken. Het is ook aan te raden om tijdens de teeltwissel af te wisselen met verschillende producten om resistentie tegen te gaan. Dit reinigingswater valt onder het wettelijke kader van bedrijfsafvalwater.

Beperk afvalwaterproductie tijdens de opstart van een nieuwe teelt

Tijdens de opstart van een nieuwe teelt zijn er ook een aantal zaken waarmee je rekening kan houden . Gebruik een zuiver en goed substraat zodat waterrecirculatie al vanaf de eerste gietbeurt mogelijk is. Bovendien kan je na het vol zetten van de matten deze beter lek prikken zodat deze rustig leeglopen in plaats een drainsnede te maken, deze laatste geeft namelijk een golf van drainwater en zorgt voor een piekbelasting voor zuiveringstoestellen (filter, ontsmetter, …).