Rapporten CVBB

Het globaal rapporteringsdocument ‘Rapport CVBB: het verhaal achter de cijfers’ werd begin 2018 opgesteld en geeft een uitgebreide stand van zaken van de verwezenlijkingen van de voorbije jaren, maar ook een overzicht van de resterende knelpunten en aandachtspunten die werden vastgesteld. Dankzij de intensieve opvolging van voornamelijk de rode MAP-meetpunten hebben de CVBB-medewerkers immers een unieke terreinkennis opgebouwd en werden de probleem- en pijnpunten duidelijk in kaart gebracht. Naast het volledige rapport stellen we ook enkele artikels samen die kort elk een aspect van het rapport belichten.

Het volledige rapporteringsdocument:

Artikels: