Privacy policy

Bescherming van persoonsgegevens

Het CVBB hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe het CVBB omgaat met de persoonsgegevens die het verwerkt.

Bescherming en verwerking persoonsgegevens

De meeste informatie die wij op onze site aanbieden is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In het geval van het aanvragen van bedrijfsbegeleiding via het aanvraagformulier op de website wordt er echter persoonlijke informatie gevraagd. We hebben deze informatie nodig om je te contacteren en de best mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Het CVBB geeft deze gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Je kan deze rechten uitoefenen via mail naar cvbb@vlaamsbrabant.be. In dit geval vragen we om een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.

Cookies en Google Analytics

Bij internetbezoek op onze website worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst telkens als je naar een website surft. Het voornaamste doel van de cookies is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen. In dit geval is het wel mogelijk dat sommige onderdelen van de website niet meer even vlot werken.

Cookies en logfiles laten ook toe de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren naar de noden van de bezoekers. Wij maken gebruik van Google Analytics om deze informatie bij te houden en te verwerken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.