NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriënten uit drainwater

Het Europese Interreg-project NuReDrain test bij het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen een aantal innovatieve filtersystemen voor de verwijdering van stikstof en fosfor uit spuistroom afkomstig uit de sierteelt. Deze filtersystemen moeten algenbloei in onze beken, rivieren en kustgebieden voorkomen. Concreet worden bij PCS een rietveld, een moving bed bio reactor (MBBR) en een fosforfilter getest. Deze filtersystemen kunnen sierteeltbedrijven een oplossing bieden om aan de lozingsnormen in Vlaanderen te voldoen. Hoe deze systemen werken worden in onderstaand filmpje uitgelegd.