Nieuws

Goed omgaan met erfsappen en waswater hergebruiken

De waterkwaliteit in Vlaanderen verbetert stilaan, onder meer dankzij maatregelen en inspanningen van de landbouwers. Onder het motto ‘Het steekt wel nauw’ hebben we in dit artikel aandacht voor verontreinigingen die soms over het hoofd gezien worden, zoals incidentele of structurele lozing van erfsappen of waswater. Van de VMM krijg je tips om te voorkomen …

Goed omgaan met erfsappen en waswater hergebruiken verder lezen

De bouwvooranalyse als start voor een optimale bemesting en bekalking

Voor een efficiënte benutting van meststoffen en kalk is het belangrijk om op perceelsniveau rekening te houden met de zuurtegraad en de voedingstoestand van de bodem. Blindelings bemesten of bekalken kan negatieve gevolgen hebben voor de gewasopbrengst en -kwaliteit en verhoogt ook het risico op uitspoeling. Door een bodemstaal van de bouwvoor te laten analyseren en het bijhorende bemestings- en bekalkingsadvies op te volgen kan er optimaal worden voldaan aan de vereisten van het gewas, zonder dat meststoffen verloren gaan.

De bouwvooranalyse als start voor een optimale bemesting en bekalking verder lezen

CVBB lanceert eigen website

Vanaf 8 november beschikt het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) over een eigen website (www.cvbb.be). Die bundelt alle informatie over de werking en aanverwante thema’s en houdt de bezoeker op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het CVBB. Tot nu toe kon je op de websites van de verschillende partners van het CVBB …

CVBB lanceert eigen website verder lezen

Reactie CVBB: Evolutie van de waterkwaliteit in agrarisch gebied

Bij het verslag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) i.v.m. de evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit en de reacties vanuit milieuverenigingen en de milieufederaties hierop hoort een passend antwoord vanuit de land- en tuinbouwhoek. We willen niet ontkennen dat de verbetering van de nitraatconcentratie in oppervlaktewater in agrarisch gebied te traag vooruit gaat. De voorbije meetjaren is …

Reactie CVBB: Evolutie van de waterkwaliteit in agrarisch gebied verder lezen

Goede bodemstructuur zorgt voor een optimale benutting van nutriënten

Tijdens het natte voorjaar van 2016 kon je er niet naast kijken dat de groei van gewassen erg ongelijk verliep. Op laaggelegen percelen waren opbrengstverliezen sowieso moeilijk te vermijden, maar een ongelijke groei op één perceel of tussen nabijgelegen percelen was opmerkelijk en vaak te wijten aan een verschil in bodemstructuur. Werken aan een goede bodemstructuur kan het risico op opbrengstverliezen dan ook gevoelig doen dalen, zeker in jaren met extreme weersomstandigheden.

Goede bodemstructuur zorgt voor een optimale benutting van nutriënten verder lezen

Nitraatresidu. Wat zit er nog in jouw grond?

De nitraatresiducampagne van de Mestbank staat in de startblokken. Net als de voorgaande jaren, zullen erkende laboratoria in de periode van 1 oktober tot en met 15 november op heel wat percelen bodemstalen nemen. Hoe lager het nitraatresidu, hoe beter de bemestingspraktijk. De landbouwers worden daardoor aangezet om scherp op de snee te bemesten en zo mee te zorgen voor een goede waterkwaliteit. In sommige situaties en voor sommige teelten is het een hele uitdaging om een voldoende laag residu te behalen. Toch blijkt uit de metingen van de voorbije jaren dat op 75 tot 85 % van de percelen goede resultaten, d.w.z. resultaten onder de eerste drempelwaarde, worden behaald.

Nitraatresidu. Wat zit er nog in jouw grond? verder lezen

CVBB-begeleiding inzake bemesting, ook interessant voor uw bedrijf?

Het ontwerp van MAP 5 is intussen bekend en de nadruk zal gelegd worden op een versterkte gebiedsgerichte aanpak. Aan bedrijven gelegen in focusgebied (focusbedrijven) worden bijkomende maatregelen opgelegd zoals een kortere uitrijperiode voor de dierlijke mest en de kunstmest en lagere drempelwaarden voor het nitraatresidu in het najaar. Focusbedrijven die aan de hand van …

CVBB-begeleiding inzake bemesting, ook interessant voor uw bedrijf? verder lezen

Ook je bodem levert stikstof

Om optimaal te groeien, moeten planten voldoende stikstof krijgen. Daarvoor kan je minerale meststoffen (kunstmest) of organische meststoffen (dierlijke mest, compost …) toedienen. Maar ook de bodem levert uit zichzelf een flinke dosis stikstof. Dat wordt geregeld door een proces in de bodem, mineralisatie genaamd. Door het bodemleven (schimmels, bacteriën, wormen …) wordt organische stof (humus) afgebroken en daarbij komt onder meer stikstof vrij. Mineralisatie levert stikstof aan je bodem en dat wordt nog te vaak onderschat. Een gemiste kans, want je kunt besparen op meststoffen én het nitraatresidu blijft lager.

Ook je bodem levert stikstof verder lezen

Groenbedekking, een meerwaarde?

Momenteel worden er volop groenbedekkers uitgezaaid. Veel landbouwers kiezen ervoor om de 5% ecologisch aandachtsgebied (EAG) in te vullen door een groenbedekkermengsel in te zaaien. Daarmee voldoen ze niet alleen aan de EAG-voorwaarde, het levert hen meer op. Een belangrijke regel blijft wel dat je steeds zo snel mogelijk inzaait, want hoe vroeger gezaaid, hoe groter het effect.

Groenbedekking, een meerwaarde? verder lezen

Wat vang je aan met een stikstofstaal?

‘Alweer stalen nemen’ zal je ongetwijfeld denken. Naast de stalen voor fosfor, de stalen voor GLOBALGAP, de eventuele opvolgstalen voor nitraatresidu, zijn er ook nog de verplichte stalen voor stikstofbemesting in de tuinbouw. Bedenk wel dat die stikstofstalen veruit de belangrijkste zijn om de stikstofvoorraad in je bodem goed te kunnen opvolgen. Bovendien is het …

Wat vang je aan met een stikstofstaal? verder lezen

Mest hoort thuis op het land, niet in het water

Het is evident dat mest thuishoort op het land en niet in het water. En toch gebeurt het regelmatig dat dierlijke meststoffen op hellende percelen ongewild afstromen naar een waterloop of dat korrels of vloeibare kunstmest (minerale meststoffen) in de beek terechtkomen. Soms wordt het stagnerende regenwater via een geul actief afgeleid naar de gracht of waterloop. Als die nog afwatert na de eerste bemestingsbeurt, stroomt het sterk aangerijkte water rechtstreeks in de beek. Dat moet vermeden worden. In dit artikel krijgt u een aantal praktische tips die u bij de bemesting kunt toepassen

Mest hoort thuis op het land, niet in het water verder lezen