Nieuws

Resultaten van studie over bemestingsvrije stroken langs waterlopen zijn bekend

Hoeveel stikstof en fosfor komt er minder in het oppervlaktewater terecht door de toepassing van bemestingsvrije stroken? En wat zijn de financiële gevolgen voor de landbouwers als de breedte van de bemestingsvrije stroken wordt aangepast? Dat wilde de VLM graag te weten komen. De Bodemkundige Dienst van België (BDB) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zochten het uit.

Resultaten van studie over bemestingsvrije stroken langs waterlopen zijn bekend verder lezen

VMM en VLM trekken aan de alarmbel: waterkwaliteit moet verbeteren

Jaarlijks publiceert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een rapport over de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Daarnaast publiceert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) jaarlijks het mestrapport, waar het naast een overzicht van beheersinstrumenten binnen het mestbeleid, het overleg met de stakeholders en het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. mest ook een overzicht geeft van de feiten en cijfers rond mest en milieukwaliteit.

VMM en VLM trekken aan de alarmbel: waterkwaliteit moet verbeteren verder lezen

Filmpje MAP-man ecologische inspanningen

In Vlaanderen zijn landbouwers de grootste gebruikers en daardoor ook belangrijke beheerders van de open ruimte. Zij kunnen dan ook een belangrijke rol spelen in het behoud van biodiversiteit, beheersen van natuurlijke risico’s en het onderhoud van een mooi en gevarieerd landschap. Voor MAP-man maakte PlattelandsTV een reportage over de inspanningen die Vlaamse landbouwers doen …

Filmpje MAP-man ecologische inspanningen verder lezen

Rapportering CVBB – deel 5: Intensieve aanpak

Via intensieve aanpak (IA) wil het CVBB door het opvolgen van percelen en het formuleren van bemestingsadviezen de stikstofvracht vanuit de percelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. De doelstelling van de IA is vooral de landbouwers op weg zetten naar een oordeelkundige bemesting en hen duidelijk maken dat dit leidt tot goede resultaten voor zowel de landbouw als voor het milieu. Ook de Vlaamse overheid, die de CVBB-subsidies voorziet, hecht veel belang aan de intense sensibilisering die CVBB voert op het terrein. Het ultieme doel is dat landbouwers de hen aangeleverde duurzame bemestingspraktijken effectief in de praktijk toepassen.

Rapportering CVBB – deel 5: Intensieve aanpak verder lezen

NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriënten uit drainwater

Het Europese Interreg-project NuReDrain test bij het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen een aantal innovatieve filtersystemen voor de verwijdering van stikstof en fosfor uit spuistroom afkomstig uit de sierteelt. Deze filtersystemen moeten algenbloei in onze beken, rivieren en kustgebieden voorkomen. Concreet worden bij PCS een rietveld, een moving bed bio reactor (MBBR) en een fosforfilter getest. Deze filtersystemen kunnen sierteeltbedrijven een oplossing bieden …

NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriënten uit drainwater verder lezen

Zijn op uw bedrijf percelen geselecteerd voor nitraatresidubepalingen in 2018? Bekijk het op het Mestbankloket.

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. De VLM raadt alle landbouwers aan om op het Mestbankloket (in de rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu) na te kijken of op hun bedrijf percelen voor de nitraatresidustaalname geselecteerd zijn. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november. De landbouwers …

Zijn op uw bedrijf percelen geselecteerd voor nitraatresidubepalingen in 2018? Bekijk het op het Mestbankloket. verder lezen

Uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten is verlengd tot 10 september 2018

Ondanks de neerslag die in augustus is gevallen, zijn diepe grondbewerkingen momenteel nog niet goed mogelijk door de extreme droogte van de voorbije maanden. Daarom verlengt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten tot 10 september.

Uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten is verlengd tot 10 september 2018 verder lezen

Nieuwe fosfaatklassen toegekend

Begin dit jaar lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij SNapp, een online toepassing op het Mestbankloket waarmee je kunt vragen om een perceel in te delen in een andere fosfaatklasse. Al 3760 landbouwers vroegen via SNapp een nieuwe fosfaatklasse aan voor 15600 percelen. SNapp had amper te kampen met kinderziektes. De VLM is dan ook tevreden dat nagenoeg 100% van alle aanvragen in 2018 via SNapp is ingediend.

Nieuwe fosfaatklassen toegekend verder lezen

Rapportering CVBB (deel 3): WKG-bijeenkomsten

CVBB gaat voluit voor het lokale contact en draagvlakverbreding In een vorig artikel kon u lezen hoe de CVBB-medewerkers een specifieke aanpak voor een meetpunt kunnen uitrollen dankzij intensieve nitraatmetingen en een unieke terreinkennis. Die kennis is voor een groot deel te danken aan de samenwerking met de lokale telers. In interactieve plaatselijke bijeenkomsten – …

Rapportering CVBB (deel 3): WKG-bijeenkomsten verder lezen

Rapportering CVBB (deel 2): indeling en aanpak rode MAP-meetpunten

Dankzij de financiering van de Vlaamse overheid kan het CVBB vele metingen uitvoeren en een uitgebreide terreinkennis opdoen. Het CVBB deelt de rode MAP-meetpunten in volgens de vastgestelde of vermoedelijke oorzaken van de nitraatoverschrijdingen. Afhankelijk van die oorzaak wordt een werkwijze uitgerold die specifiek voor elk meetpunt tot een betere waterkwaliteit zou moeten leiden. Mogelijke …

Rapportering CVBB (deel 2): indeling en aanpak rode MAP-meetpunten verder lezen

Webinar ‘Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater: wat zijn de hotspots en hot moments?’

Op 21 juni organiseert het vakblad H2O samen met Deltares, een Nederlands onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond, de webinar ‘Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater: wat zijn de hotspots en hot moments?’. In deze webinar leggen onderzoekers Joachim Rozemeijer en Bas van der Grift uit hoe innovatieve en slimme meettechnologieën kunnen …

Webinar ‘Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater: wat zijn de hotspots en hot moments?’ verder lezen