Nieuws

De CVBB-adviseurs staan opnieuw voor je klaar

De perceels- en bedrijfsevaluaties van de Mestbank, de toenemende druk vanuit Europa voor een betere waterkwaliteit aan de MAP-meetpunten, stijgende meststoffenprijzen … Land- en tuinbouwers worstelen met veel factoren. Het komt er nu meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van de teelt en het perceel. Voor advies op maat kan je terecht bij het CVBB. De adviseurs van het CVBB staan opnieuw klaar om je te begeleiden.

De CVBB-adviseurs staan opnieuw voor je klaar verder lezen

Hoe onderhoud jij je 1-meterbufferstrook?

Landbouwers hebben elk hun eigen ervaringen en technieken om de 1-meterbufferstroken langs hun percelen te onderhouden. In het kader van het Interreg V-project ‘TOUS ECO-CITOYENS!’ wil Inagro deze ervaringen en technieken graag te weten komen. Zo kunnen ze een handig document opstellen met tips en tricks voor land- en tuinbouwers. Doe mee en maak kans op een prijs.

Hoe onderhoud jij je 1-meterbufferstrook? verder lezen

Ultrafiltratie is goed alternatief voor het ontsmetten van drainwater van trayvelden

Aardbeientelers kunnen er niet meer omheen. Ze zullen opvangcapaciteit moeten voorzien om het drainwater van hun trayvelden op te vangen. En om het vervolgens zonder risico te kunnen hergebruiken, is ontsmetten de volgende stap. Een langzame zandfilter komt daarvoor zeker in aanmerking, maar daar is niet op ieder bedrijf plaats voor. De compacte ultrafiltratie-unit is dan een oplossing. – MAP-man

Ultrafiltratie is goed alternatief voor het ontsmetten van drainwater van trayvelden verder lezen

Tententochten CVBB in beeld

Een tentje op het veld en enkele landbouwers uit de buurt rond wat tafels… Dat is een tententocht van CVBB. Dankzij het succes van de infomomenten vorig jaar kreeg het concept deze zomer een vervolg. De CVBB-adviseurs trekken te velde om landbouwers in te lichten over de vooruitgang van het MAP-meetpunt in hun regio. Dit weekend loopt bij PlattelandsTV een reportage over de werking van het CVBB.

Tententochten CVBB in beeld verder lezen

Opvang van drainwater werkt positief!

De opvolging van het rode MAP-meetpunt op de Logebeek in Zepperen (Sint-Truiden) bracht CVBB-medewerker Kris Dhaese, werkzaam bij pcfruit, in contact met Vic en Marleen Hannosset –Nicolaï. Dat leidde tot ingrijpende aanpassingen die niet alleen positieve gevolgen hadden voor de waterkwaliteit, maar ook de toekomstvisie van hun fruitbedrijf mee hebben bepaald. – MAP-man

Opvang van drainwater werkt positief! verder lezen

Een loonwerker met toegevoegde waarde

We gingen op bezoek bij het loonwerkbedrijf van Werner Van Laethem in Gooik. Werner combineert loonwerk met een receptie van granen en verkoop van meststoffen. Hij beschikt ook over een mestopslag en een opslag van digestaat-effluent, afkomstig van een bio-vergistingsbedrijf uit Halle. Dit product is een interessante potas-meststof voor aardappelen en suikerbieten. Maar het uitzonderlijke aan loonwerker Van Laethem is dat hij ook adviezen geeft voor bodem en bemesting. -MAPman

Een loonwerker met toegevoegde waarde verder lezen

Moet u nitraatresidubepalingen uitvoeren in 2017? Bekijk het op het Mestbankloket.

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2017 op het Mestbankloket gepubliceerd. Het nitraatresidu moet worden bepaald tussen 1 oktober en 15 november. De betrokken landbouwers krijgen hierover midden september een e-mail of brief. Omdat de e-mail of brief mogelijk niet wordt gezien, vraagt de Mestbank aan alle landbouwers om op het Mestbankloket …

Moet u nitraatresidubepalingen uitvoeren in 2017? Bekijk het op het Mestbankloket. verder lezen

Landgebruik en waterkwaliteit: LUWQ2017 (International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality).

Het CVBB-project – mede uitgevoerd door pcfruit, ondersteund door de provincie Limburg, gefinancierd door de Vlaamse overheid en in samenwerking met de erkende vakorganisaties – biedt ondersteuning in de vermindering van de uitstoot van nitraat en fosfor uit agrarische bronnen in oppervlakte- en grondwater. Meer specifiek meet pcfruit het nitraat- en fosforgehalte in lokale waterlichamen, geeft ondersteuning voor bemesting van teelten in risico-afstroomgebieden en begeleidt bedrijven bij een beredeneerde bemesting. – Kris Dhaese (uit vakblad Fruit 14-15, 11/08/2017)

Landgebruik en waterkwaliteit: LUWQ2017 (International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality). verder lezen

Enquête bemestingstechnieken

In Vlaanderen zijn bemestingsvrije stroken langs waterlopen verplicht om het meemesten van deze waterlopen te beperken en de kwaliteit van het oppervlaktewater te garanderen. Deze stroken hebben een vaste breedte ongeacht de gebruikte bemestingstechniek. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onderzoekt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in samenwerking met de Bodemkundige dienst …

Enquête bemestingstechnieken verder lezen

Nitraten in drainagewater reduceren met mobiele zuiveringsinstallatie

Ondanks een strenge en doordachte bemesting spoelen er bij openluchtteelten nog te vaak nitraten door via het drainagewater. Deze nitraten kunnen een overschrijding van de nitraatnorm aan het MAP-meetpunt veroorzaken. Een zuiveringstechniek uit de glastuinbouw werd aangepast voor de denitrificatie van velddrainagewater. De eerste installatie wordt dit najaar operationeel.

Nitraten in drainagewater reduceren met mobiele zuiveringsinstallatie verder lezen

Steeds op zoek naar de best passende groenbedekkers

Vandaag zijn veel landbouwers verplicht om groenbedekkers of een vanggewas uit te zaaien na de hoofdteelt. Melkveehouder en akkerbouwer Mark Bourdeaud’hui uit Horebeke is al jaren een fervent voorstander van groenbedekkers. Hij heeft al heel wat ervaring en kennis opgedaan. Een kennisopbouw die nooit stopt voor deze innoverende landbouwer. – MAPman

Steeds op zoek naar de best passende groenbedekkers verder lezen