Nieuws

Landgebruik en waterkwaliteit: LUWQ2017 (International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality).

Het CVBB-project – mede uitgevoerd door pcfruit, ondersteund door de provincie Limburg, gefinancierd door de Vlaamse overheid en in samenwerking met de erkende vakorganisaties – biedt ondersteuning in de vermindering van de uitstoot van nitraat en fosfor uit agrarische bronnen in oppervlakte- en grondwater. Meer specifiek meet pcfruit het nitraat- en fosforgehalte in lokale waterlichamen, geeft ondersteuning voor bemesting van teelten in risico-afstroomgebieden en begeleidt bedrijven bij een beredeneerde bemesting. – Kris Dhaese (uit vakblad Fruit 14-15, 11/08/2017)

Landgebruik en waterkwaliteit: LUWQ2017 (International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality). verder lezen

Enquête bemestingstechnieken

In Vlaanderen zijn bemestingsvrije stroken langs waterlopen verplicht om het meemesten van deze waterlopen te beperken en de kwaliteit van het oppervlaktewater te garanderen. Deze stroken hebben een vaste breedte ongeacht de gebruikte bemestingstechniek. In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onderzoekt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in samenwerking met de Bodemkundige dienst …

Enquête bemestingstechnieken verder lezen

Nitraten in drainagewater reduceren met mobiele zuiveringsinstallatie

Ondanks een strenge en doordachte bemesting spoelen er bij openluchtteelten nog te vaak nitraten door via het drainagewater. Deze nitraten kunnen een overschrijding van de nitraatnorm aan het MAP-meetpunt veroorzaken. Een zuiveringstechniek uit de glastuinbouw werd aangepast voor de denitrificatie van velddrainagewater. De eerste installatie wordt dit najaar operationeel.

Nitraten in drainagewater reduceren met mobiele zuiveringsinstallatie verder lezen

Steeds op zoek naar de best passende groenbedekkers

Vandaag zijn veel landbouwers verplicht om groenbedekkers of een vanggewas uit te zaaien na de hoofdteelt. Melkveehouder en akkerbouwer Mark Bourdeaud’hui uit Horebeke is al jaren een fervent voorstander van groenbedekkers. Hij heeft al heel wat ervaring en kennis opgedaan. Een kennisopbouw die nooit stopt voor deze innoverende landbouwer. – MAPman

Steeds op zoek naar de best passende groenbedekkers verder lezen

Goed omgaan met erfsappen en waswater hergebruiken

De waterkwaliteit in Vlaanderen verbetert stilaan, onder meer dankzij maatregelen en inspanningen van de landbouwers. Onder het motto ‘Het steekt wel nauw’ hebben we in dit artikel aandacht voor verontreinigingen die soms over het hoofd gezien worden, zoals incidentele of structurele lozing van erfsappen of waswater. Van de VMM krijg je tips om te voorkomen …

Goed omgaan met erfsappen en waswater hergebruiken verder lezen

De bouwvooranalyse als start voor een optimale bemesting en bekalking

Voor een efficiënte benutting van meststoffen en kalk is het belangrijk om op perceelsniveau rekening te houden met de zuurtegraad en de voedingstoestand van de bodem. Blindelings bemesten of bekalken kan negatieve gevolgen hebben voor de gewasopbrengst en -kwaliteit en verhoogt ook het risico op uitspoeling. Door een bodemstaal van de bouwvoor te laten analyseren en het bijhorende bemestings- en bekalkingsadvies op te volgen kan er optimaal worden voldaan aan de vereisten van het gewas, zonder dat meststoffen verloren gaan.

De bouwvooranalyse als start voor een optimale bemesting en bekalking verder lezen