Nieuws

NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriënten uit drainwater

Het Europese Interreg-project NuReDrain test bij het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen een aantal innovatieve filtersystemen voor de verwijdering van stikstof en fosfor uit spuistroom afkomstig uit de sierteelt. Deze filtersystemen moeten algenbloei in onze beken, rivieren en kustgebieden voorkomen. Concreet worden bij PCS een rietveld, een moving bed bio reactor (MBBR) en een fosforfilter getest. Deze filtersystemen kunnen sierteeltbedrijven een oplossing bieden …

NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriënten uit drainwater verder lezen

Zijn op uw bedrijf percelen geselecteerd voor nitraatresidubepalingen in 2018? Bekijk het op het Mestbankloket.

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. De VLM raadt alle landbouwers aan om op het Mestbankloket (in de rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu) na te kijken of op hun bedrijf percelen voor de nitraatresidustaalname geselecteerd zijn. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november. De landbouwers …

Zijn op uw bedrijf percelen geselecteerd voor nitraatresidubepalingen in 2018? Bekijk het op het Mestbankloket. verder lezen

Uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten is verlengd tot 10 september 2018

Ondanks de neerslag die in augustus is gevallen, zijn diepe grondbewerkingen momenteel nog niet goed mogelijk door de extreme droogte van de voorbije maanden. Daarom verlengt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten tot 10 september.

Uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten is verlengd tot 10 september 2018 verder lezen

Nieuwe fosfaatklassen toegekend

Begin dit jaar lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij SNapp, een online toepassing op het Mestbankloket waarmee je kunt vragen om een perceel in te delen in een andere fosfaatklasse. Al 3760 landbouwers vroegen via SNapp een nieuwe fosfaatklasse aan voor 15600 percelen. SNapp had amper te kampen met kinderziektes. De VLM is dan ook tevreden dat nagenoeg 100% van alle aanvragen in 2018 via SNapp is ingediend.

Nieuwe fosfaatklassen toegekend verder lezen

Rapportering CVBB (deel 3): WKG-bijeenkomsten

CVBB gaat voluit voor het lokale contact en draagvlakverbreding In een vorig artikel kon u lezen hoe de CVBB-medewerkers een specifieke aanpak voor een meetpunt kunnen uitrollen dankzij intensieve nitraatmetingen en een unieke terreinkennis. Die kennis is voor een groot deel te danken aan de samenwerking met de lokale telers. In interactieve plaatselijke bijeenkomsten – …

Rapportering CVBB (deel 3): WKG-bijeenkomsten verder lezen

Rapportering CVBB (deel 2): indeling en aanpak rode MAP-meetpunten

Dankzij de financiering van de Vlaamse overheid kan het CVBB vele metingen uitvoeren en een uitgebreide terreinkennis opdoen. Het CVBB deelt de rode MAP-meetpunten in volgens de vastgestelde of vermoedelijke oorzaken van de nitraatoverschrijdingen. Afhankelijk van die oorzaak wordt een werkwijze uitgerold die specifiek voor elk meetpunt tot een betere waterkwaliteit zou moeten leiden. Mogelijke …

Rapportering CVBB (deel 2): indeling en aanpak rode MAP-meetpunten verder lezen

Webinar ‘Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater: wat zijn de hotspots en hot moments?’

Op 21 juni organiseert het vakblad H2O samen met Deltares, een Nederlands onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond, de webinar ‘Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater: wat zijn de hotspots en hot moments?’. In deze webinar leggen onderzoekers Joachim Rozemeijer en Bas van der Grift uit hoe innovatieve en slimme meettechnologieën kunnen …

Webinar ‘Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater: wat zijn de hotspots en hot moments?’ verder lezen

Rapport i.v.m. de CVBB-werking : het verhaal achter de cijfers.

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB vzw) is van start gegaan begin 2012 en is sindsdien samen met de land- en tuinbouwers op zoek naar oplossingen voor de problemen met waterkwaliteit in agrarisch gebied. Deze werking kadert in het Mestdecreet en de Mestactieplannen (MAP 4 en MAP 5) en is complementair aan de …

Rapport i.v.m. de CVBB-werking : het verhaal achter de cijfers. verder lezen

Mestrapport 2017

Elk jaar stelt de VLM het mestrapport samen. Dit rapport geeft de stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen weer, met feiten en cijfers over mest en milieukwaliteit, en een overzicht van interessant wetenschappelijk onderzoek Daarnaast worden de verschillende beheersinstrumenten binnen het mestbeleid toegelicht. In dit laatste stuk heeft ook het CVBB zijn deeltje. …

Mestrapport 2017 verder lezen

De CVBB-adviseurs staan opnieuw voor je klaar

De perceels- en bedrijfsevaluaties van de Mestbank, de toenemende druk vanuit Europa voor een betere waterkwaliteit aan de MAP-meetpunten, stijgende meststoffenprijzen … Land- en tuinbouwers worstelen met veel factoren. Het komt er nu meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van de teelt en het perceel. Voor advies op maat kan je terecht bij het CVBB. De adviseurs van het CVBB staan opnieuw klaar om je te begeleiden.

De CVBB-adviseurs staan opnieuw voor je klaar verder lezen