Nieuws

Duurzame fosforbemesting goed voor landbouw en milieu

Kunnen de landbouw- en milieubelangen verenigd worden op het vlak van fosfor? Het merendeel van de Vlaamse percelen bevat een grote fosforvoorraad, door grote bemestingsdosissen uit het verleden. Uitspoeling van fosfor naar het oppervlakte- en grondwater, loert daarom om de hoek. Aangezien fosfor die in het water terechtkomt, leidt tot overmatige algenbloei en een verstoord ecosysteem, moeten we dat vermijden. Anderzijds moet de bodem over voldoende fosfor beschikken om de gewassen goed te laten groeien. Onderzoekers van het ILVO, de Bodemkundige Dienst van België en de KU Leuven, zochten op vraag van de VLM uit wat de optimale hoeveelheid fosfor in de bodem is. Tijdens hun onderzoek, hielden ze zowel met de economische als milieukundige kant van de zaak rekening. MAP-man

Duurzame fosforbemesting goed voor landbouw en milieu verder lezen

VLM organiseert toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers

De VLM organiseert voor de land- en tuinbouwers toelichtingen over MAP 6 in elke Vlaamse provincie. ​De toelichtingen vinden plaats tussen eind juni en begin juli en starten om 20 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. De toelichtingen zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. De datums vind je op de website van de VLM …

VLM organiseert toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers verder lezen

Nitraat in grondwater

Op 29 maart organiseerden de VLM en de VMM de studievoormiddag  ‘de relatie tussen bemesting en nitraat in grondwater’, voor 80 landbouwadviseurs en andere belanghebbenden. Daar werd ook een filmpje voorgesteld dat VMM maakte over nitraat in grondwater. Het filmpje toont hoe nitraat de bodem indringt en hoe het uiteindelijk in het grondwater kan terechtkomen.

Nitraat in grondwater verder lezen

Nieuw ontwikkelde techniek moet nitraten in drainagewater aanpakken

Ook bij een correcte bemesting en strengere maatregelen is het vaak niet te vermijden dat er via het drainagewater van landbouwpercelen nitraten vrijkomen in het oppervlaktewater. Binnen een LA-traject is een Best Beschikbare Techniek ontwikkeld om nitraten uit drainagewater te verwijderen met als doel meer MAP-meetpunten groen te krijgen. De eerste pilootinstallatie gaf bemoedigende resultaten. Ondertussen worden er nog twee geïnstalleerd die zich deze winter moeten bewijzen.

Nieuw ontwikkelde techniek moet nitraten in drainagewater aanpakken verder lezen

Resultaten van studie over bemestingsvrije stroken langs waterlopen zijn bekend

Hoeveel stikstof en fosfor komt er minder in het oppervlaktewater terecht door de toepassing van bemestingsvrije stroken? En wat zijn de financiële gevolgen voor de landbouwers als de breedte van de bemestingsvrije stroken wordt aangepast? Dat wilde de VLM graag te weten komen. De Bodemkundige Dienst van België (BDB) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zochten het uit.

Resultaten van studie over bemestingsvrije stroken langs waterlopen zijn bekend verder lezen

VMM en VLM trekken aan de alarmbel: waterkwaliteit moet verbeteren

Jaarlijks publiceert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een rapport over de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater. Daarnaast publiceert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) jaarlijks het mestrapport, waar het naast een overzicht van beheersinstrumenten binnen het mestbeleid, het overleg met de stakeholders en het wetenschappelijk onderzoek m.b.t. mest ook een overzicht geeft van de feiten en cijfers rond mest en milieukwaliteit.

VMM en VLM trekken aan de alarmbel: waterkwaliteit moet verbeteren verder lezen

Filmpje MAP-man ecologische inspanningen

In Vlaanderen zijn landbouwers de grootste gebruikers en daardoor ook belangrijke beheerders van de open ruimte. Zij kunnen dan ook een belangrijke rol spelen in het behoud van biodiversiteit, beheersen van natuurlijke risico’s en het onderhoud van een mooi en gevarieerd landschap. Voor MAP-man maakte PlattelandsTV een reportage over de inspanningen die Vlaamse landbouwers doen …

Filmpje MAP-man ecologische inspanningen verder lezen

Rapportering CVBB – deel 5: Intensieve aanpak

Via intensieve aanpak (IA) wil het CVBB door het opvolgen van percelen en het formuleren van bemestingsadviezen de stikstofvracht vanuit de percelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. De doelstelling van de IA is vooral de landbouwers op weg zetten naar een oordeelkundige bemesting en hen duidelijk maken dat dit leidt tot goede resultaten voor zowel de landbouw als voor het milieu. Ook de Vlaamse overheid, die de CVBB-subsidies voorziet, hecht veel belang aan de intense sensibilisering die CVBB voert op het terrein. Het ultieme doel is dat landbouwers de hen aangeleverde duurzame bemestingspraktijken effectief in de praktijk toepassen.

Rapportering CVBB – deel 5: Intensieve aanpak verder lezen

NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriënten uit drainwater

Het Europese Interreg-project NuReDrain test bij het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen een aantal innovatieve filtersystemen voor de verwijdering van stikstof en fosfor uit spuistroom afkomstig uit de sierteelt. Deze filtersystemen moeten algenbloei in onze beken, rivieren en kustgebieden voorkomen. Concreet worden bij PCS een rietveld, een moving bed bio reactor (MBBR) en een fosforfilter getest. Deze filtersystemen kunnen sierteeltbedrijven een oplossing bieden …

NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriënten uit drainwater verder lezen