Nieuws

Bioreactor moet nitraten uit drainagewater halen

In de winter worden aan de MAP-meetpunten vaak verhoogde nitraatconcentraties vastgesteld als gevolg van uitspoeling via drainage. Met een Moving Bed Bioreactor (MBBR) kunnen nitraten uit het drainagewater worden gehaald. De techniek wordt momenteel getest in onder meer Buggenhout, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Staden. Mogelijk komt ze op termijn in aanmerking als equivalente maatregel binnen MAP6.

Bioreactor moet nitraten uit drainagewater halen verder lezen

Aanpassing referentiepercentage vanggewassen MAP VI

Referentiepercentage vanggewassen MAP VI legt de focus op het inzaaien van vanggewassen. De Mestbank berekende voor elk landbouwbedrijf in gebieden met slechte waterkwaliteit een oppervlakte die ingezaaid zou moeten worden met vanggewassen. Deze oppervlakte werd gedefinieerd als het referentiepercentage. De bepaling van deze oppervlakte gebeurde op basis van het gemiddeld aandeel aan vanggewassen en laag-risico …

Aanpassing referentiepercentage vanggewassen MAP VI verder lezen

Overdrachten van mestverwerkingscertificaten moet ten laatste op 30 september 2019

De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2017 ten laatste op 30 september 2019 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn. Het actuele overzicht van uw MVC bevindt zich op de certificatenrekening van 2017 op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > MVC). Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden.

Overdrachten van mestverwerkingscertificaten moet ten laatste op 30 september 2019 verder lezen

Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen

Begin 2019 kozen 3002 landbouwers ervoor om van minstens één mestsoort de mestsamenstelling te bepalen op basis van regelmatige mestanalyses. In de eerste helft van 2019, stond op 86% van de transportdocumenten een geldig analyseresultaat vermeld. Het analyseresultaat was op 14% van de transportdocumenten dus niet in orde en dat cijfer wil de Mestbank snel terugdringen.

Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen verder lezen

Wijziging van bemestingsregels voor vloeibare organische mest

Om stikstofverliezen te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren, past MAP 6 de regels voor het bemesten na de hoofdteelt aan. In augustus mag akkerland dat geen zware kleigrond is, slechts beperkt bemest worden met type 2-meststoffen. Zo mag daar alleen nog na de oogst van niet-nitraatgevoelige hoofdteelten bemest worden met type 2-meststoffen, zoals pluimveemest en mengmest van runderen en varkens, op voorwaarde dat er tijdig een vanggewas is ingezaaid en dat dat voldoende lang blijft staan. Voorbeelden van niet-nitraatgevoelige hoofdteelten zijn granen, vlas, luzerne, kool- en raapzaad.

Wijziging van bemestingsregels voor vloeibare organische mest verder lezen

Duurzame fosforbemesting goed voor landbouw en milieu

Kunnen de landbouw- en milieubelangen verenigd worden op het vlak van fosfor? Het merendeel van de Vlaamse percelen bevat een grote fosforvoorraad, door grote bemestingsdosissen uit het verleden. Uitspoeling van fosfor naar het oppervlakte- en grondwater, loert daarom om de hoek. Aangezien fosfor die in het water terechtkomt, leidt tot overmatige algenbloei en een verstoord ecosysteem, moeten we dat vermijden. Anderzijds moet de bodem over voldoende fosfor beschikken om de gewassen goed te laten groeien. Onderzoekers van het ILVO, de Bodemkundige Dienst van België en de KU Leuven, zochten op vraag van de VLM uit wat de optimale hoeveelheid fosfor in de bodem is. Tijdens hun onderzoek, hielden ze zowel met de economische als milieukundige kant van de zaak rekening. MAP-man

Duurzame fosforbemesting goed voor landbouw en milieu verder lezen

VLM organiseert toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers

De VLM organiseert voor de land- en tuinbouwers toelichtingen over MAP 6 in elke Vlaamse provincie. ​De toelichtingen vinden plaats tussen eind juni en begin juli en starten om 20 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. De toelichtingen zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. De datums vind je op de website van de VLM …

VLM organiseert toelichtingen over MAP 6 voor land- en tuinbouwers verder lezen

Nitraat in grondwater

Op 29 maart organiseerden de VLM en de VMM de studievoormiddag  ‘de relatie tussen bemesting en nitraat in grondwater’, voor 80 landbouwadviseurs en andere belanghebbenden. Daar werd ook een filmpje voorgesteld dat VMM maakte over nitraat in grondwater. Het filmpje toont hoe nitraat de bodem indringt en hoe het uiteindelijk in het grondwater kan terechtkomen.

Nitraat in grondwater verder lezen

Nieuw ontwikkelde techniek moet nitraten in drainagewater aanpakken

Ook bij een correcte bemesting en strengere maatregelen is het vaak niet te vermijden dat er via het drainagewater van landbouwpercelen nitraten vrijkomen in het oppervlaktewater. Binnen een LA-traject is een Best Beschikbare Techniek ontwikkeld om nitraten uit drainagewater te verwijderen met als doel meer MAP-meetpunten groen te krijgen. De eerste pilootinstallatie gaf bemoedigende resultaten. Ondertussen worden er nog twee geïnstalleerd die zich deze winter moeten bewijzen.

Nieuw ontwikkelde techniek moet nitraten in drainagewater aanpakken verder lezen

Resultaten van studie over bemestingsvrije stroken langs waterlopen zijn bekend

Hoeveel stikstof en fosfor komt er minder in het oppervlaktewater terecht door de toepassing van bemestingsvrije stroken? En wat zijn de financiële gevolgen voor de landbouwers als de breedte van de bemestingsvrije stroken wordt aangepast? Dat wilde de VLM graag te weten komen. De Bodemkundige Dienst van België (BDB) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zochten het uit.

Resultaten van studie over bemestingsvrije stroken langs waterlopen zijn bekend verder lezen