Nieuwe fosfaatklassen toegekend

Begin dit jaar lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij SNapp, een online toepassing op het Mestbankloket waarmee je kunt vragen om een perceel in te delen in een andere fosfaatklasse. Al 3760 landbouwers vroegen via SNapp een nieuwe fosfaatklasse aan voor 15600 percelen. SNapp had amper te kampen met kinderziektes. De VLM is dan ook tevreden dat nagenoeg 100% van alle aanvragen in 2018 via SNapp is ingediend.

SNapp staat voor StaalName applicatie en is een track-and-tracetoepassing op het Mestbankloket. Je duidt er aan op welke percelen je een analyse wilt laten uitvoeren om de fosfaatklasse te bepalen en je kiest een erkend laboratorium. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar het gekozen laboratorium. De analyseresultaten worden nadien door het laboratorium opgeladen in SNapp. De toepassing beperkt zich momenteel tot het aanvragen van een fosfaatklasse. De grote pluspunten van SNapp, zijn de gebruiksvriendelijkheid en de automatische afhandeling van de aanvragen. De landbouwer kan op elk moment zijn aanvragen voor bodembemonsteringen indienen en opvolgen.

Fosfaatanalyses verwerkt

Alle resultaten van de fosfaatanalyses waarvan de Mestbank uiterlijk op 15 juni 2018 van de erkende labo’s een resultaat heeft ontvangen, zijn verwerkt. In totaal zijn de resultaten van 3760 landbouwers verwerkt. Dat komt overeen met 15600 percelen.
De Mestbank heeft de aanvragers via e-mail laten weten dat de verwerkte gegevens beschikbaar zijn op het Mestbankloket. Wie geen e-mailadres heeft, kreeg een brief. Wie recht heeft op een tegemoetkoming voor de fosfaatanalyse, heeft die inmiddels ontvangen. Hiervoor werd al 121.600 euro uitbetaald in 2018.

Waar vind je de toegekende fosfaatklasse?

Je kan alles terugvinden op het Mestbankloket, onder de rubriek SNapp:
• Kies het tabblad ‘overzicht resultaten’.
• Klik op ‘Zoek’ voor een overzicht van alle aangevraagde bemonsteringen. Open een detailscherm van de resultaten door in de kolom ‘Resultaat’ op ‘ja’ te klikken.
• Via ‘Print rapport’ krijg je een overzicht in pdf. De informatieknop bevat de toelichting bij het rapport.

Twee aandachtspunten

1. Het is belangrijk dat de aangevraagde bemonstering via SNapp overeenkomt met de intekening in de verzamelaanvraag van het jaar van de aanvraag. Is dit niet het geval, kan de Mestbank de bemonstering niet altijd koppelen aan een aangegeven perceel.
2. Wanneer je denkt recht te hebben op een tegemoetkoming, moet je een rekeningnummer invullen. Je kan dit rekeningnummer ook opslaan in SNapp voor een volgende bestelling.
Zijn die twee zaken niet in orde? Via de bezwaarprocedure, kan je alsnog vragen om de bemonstering te koppelen aan een aangegeven perceel van de verzamelaanvraag 2018 en een rekeningnummer doorgeven als dat ontbreekt.

Aanvragen op papier

De Mestbank zal fosfaatanalyses die ingediend zijn op papier pas verwerken op het einde van het jaar. Vanaf 2019 zal dit niet meer mogelijk zijn, dan kan de aanvraag enkel nog via SNapp.

Meer informatie

Meer informatie over het gebruik van SNapp vind je hier terug. Op het Mestbankloket is er tevens een handleiding beschikbaar. Deze vind je terug onder de rubriek SNapp.

Bron: VLM