Mobiele zuiveringsinstallaties

Op het Proefcentrum voor Sierteelt liep in 2019 een proef met een kunstmatige infectie van Phytophthora cinnamomi bij Chamaecyparis elwoodii (Figuur 1). Om de planten in zo’n natuurlijk mogelijke situatie op te kweken werden deze buiten op een containerveld geplaatst. Omdat er een risico was voor besmetting van dit drainwater werd gezocht naar een tijdelijke oplossing om dit water te zuiveren.

Figuur 1: Proef met een kunstmatige infectie van Phytophthora cinnamomi bij Chamaecyparis elwoodii op het Proefcentrum voor Sierteelt.

Het plan was om het drainwater op te vangen en laten zuiveren door middel van een mobiele zuiveringsinstallatie. Maar, de beperkte oppervlakte van de proef, het extreem droge voorjaar en de warme zomer hebben er voor gezorgd dat er amper drainwater was tijdens de proef. Het irrigatiewater werd grotendeels opgenomen door de planten en het drainwater was tijdens zijn lange weg van het containerveld naar de goot bijna volledig verdampt. Op een maand was er nog geen 1 m³ drainwater. Hierdoor was het huren van een mobiele zuiveringsunit (1500€ voorrijkost + zuiveringskost water) economisch niet te verantwoorden. De oplossing die hier gekozen werd was het overpompen van de spuistroom naar een tijdelijke drainopvang waarin H2O2 gedoseerd werd met een dosatron om de P. cinnamomi sporen af te doden.

De reden om niet te investeren in zuiverings- of ontsmettingsinstallaties voor recirculatie in de sierteelt is vaak de hoge investeringskost die economisch gezien niet te verantwoorden is door de kleinschaligheid van de bedrijven, de vele verschillende teelten met diverse vereisten qua uitgangswater en de problematiek van de opvolging.

Met oog op de toenemende droogte en watertekorten in de toekomst zal er soms toch overgeschakeld moeten worden naar recirculatie. Voor bedrijven die niet kunnen investeren kan het huren van een mobiele unit een oplossing bieden, mits ze beschikken over de ruimte en middelen om te voorzien in  voldoende drainopslag. In het ideale scenario doen ook enkele van je buren dit en kan je dan samen met hen een mobiele unit huren. Zo wordt de voorrijkost gedeeld door enkele bedrijven en kan je de volle drainopslag laten zuiveren tot hemelwaterkwaliteit.

Huidige mogelijkheden qua mobiele units of pilootopstellingen van innovatieve waterzuivering kan je vinden op de database https://waterpilots.vito.be/.

Wil je niet investeren en vind je mobiele units nog steeds te duur, dan kan je op zoek naar een doe-het-zelf oplossing. In de technologiefiches vind je alvast enkele voorbeelden van installaties die je ook zelf kan bouwen voor het verwijderen van N (MBBR), P (fosforfilter) en gewasbeschermingsmiddelen (biofilter). Let op: ook dit water mag niet geloosd worden. Indien men water wil lozen moet dit toegestaan zijn volgens de milieuvergunning van het bedrijf en moet voldaan worden aan alle VLAREM kwaliteitsparameters.