Mestrapport 2017

Elk jaar stelt de VLM het mestrapport samen. Dit rapport geeft de stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen weer, met feiten en cijfers over mest en milieukwaliteit, en een overzicht van interessant wetenschappelijk onderzoek Daarnaast worden de verschillende beheersinstrumenten binnen het mestbeleid toegelicht. In dit laatste stuk heeft ook het CVBB zijn deeltje. Hierin vind je een stand van zaken van onze werking, met een overzicht en de resultaten vanuit de waterkwaliteitsgroepen, intensieve aanpak en individuele begeleiding.

Het Mestrapport 2017 vind je op de website van de VLM.