Lekkages van de drainwateropvang in de serre

Scheef hangende goten, lekkende goten, lekkende afvoerslangen,… Dit zijn allen bronnen van spuistroom gedurende de teelt (Figuur 11). Deze lekkages kunnen oplopen tot 3% van de watergift. Tijdige reparaties vermijden verlies van dit kostbare nutriëntenwater.  Bijkomend voordeel is dat door deze lekken te vermijden ook extra ziektedruk van bv. schimmels op natte plekken gereduceerd wordt. De teeltwissel is het ook een ideaal moment om tijd te maken voor zaken die op orde gezet moeten worden.

Scheef hangende goten, lekkende goten, lekkende afvoerslangen,… Dit zijn allen bronnen van spuistroom gedurende een volgende teelt.