Landbouwers moeten kunstmest registreren vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is elke aangifteplichtige landbouwer verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest.

​​In afwachting dat het digitale register op het Mestbankloket beschikbaar is, moeten de landbouwers zelf een register opmaken. De registers moeten de volgende informatie bevatten.

  • Aankoopregister: welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid) wanneer (leveringsdatum) bij welke leverancier (naam, ondernemingsnummer, vestigingsadres) werd aangekocht.
  • Gebruiksregister: welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid) wanneer (datum van de bemesting) op welk perceel (perceelsnummer en jaar Verzamelaanvraag, naam perceel, oppervlakte, teelt op het moment van de bemesting) gebruikt is.

Meer informatie

Bekijk hier meer informatie over de registerplicht voor kunstmest.

Digitaal register vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020, moet dit register digitaal worden bijgehouden op het Mestbankloket. Meer informatie daarover volgt later. 

Bron: VLM