Landbouwers met interesse voor onderzaai gras in maïs gezocht!

De VLM wenst, met de expertise van het LCV en CVBB, de onderzaai van gras in maïs te promoten. Het CVBB is hiervoor op zoek naar gemotiveerde landbouwers die voor deze techniek interesse hebben en die dit in maïs, op kleine (bv half veld) of grote schaal, wensen uit te proberen of die deze techniek reeds toepassen.

Inschrijven kan hier voor de verschillende provincies:

Met de onderzaai van gras bedoelt men dat er gelijktijdig bij de zaai van maïs of wanneer de maïs 4 tot 10 bladeren heeft een specifieke grassoort of mengsel tussen de maïsrijen wordt gezaaid. De bedoeling is om het nitraatresidu zo laag mogelijk te houden ook na de oogst van de maïs. Vermits maïs nog maar een beperkte hoeveelheid stikstof opneemt vanaf wanneer deze bloeit (begin/half augustus) is dit gewas niet meer in staat de stikstof op te nemen die vanaf dan vrijkomt door mineralisatie. Het gras dat tussen de maïs gezaaid wordt, kan deze mineralisatie opvangen en zo zorgen voor een lager nitraatresidu. Het LCV heeft al enkele jaren ervaring opgebouwd met de onderzaai van gras in maïs. Uit deze proeven bleek dat er meestal een lager nitraatresidu wordt behaald met onderzaai dan wanneer er na maïsoogst een vanggewas wordt ingezaaid. Uiteraard voldoet de onderzaai van maïs ook bij het invullen van het doelareaal vanggewas.

Inzaai vanggewas gecombineerd met schoffelen (Bron: LCV)

Bij het toepassen van onderzaai zijn er enkele belangrijke aandachtspunten die niet vergeten mogen worden:

  • In het verleden zag men de beste resultaten indien er gras tussen de rijen maïs werd gezaaid. Het breedwerpig inzaaien van gras kan de opbrengst verlagen. Het is dus belangrijk dat er tussen, en niet in, de rijen wordt gezaaid. De keuze van het grasmengsel is afhankelijk van het stadium van de maïs bij de onderzaai;
  • Als er probleemonkruiden (zoals knolcyperus) of onkruidgrassen (naaldaar, vingergras, gierstgrassen, …) voorkomen, wordt onderzaai afgeraden. Het is belangrijk dat de onkruidbestrijding aangepast wordt in functie van de onkruidflora en de onderzaai. Zeker de toepassing van grassenmiddelen en middelen met een bodemwerking dienen met de nodige omzichtigheid te gebeuren;
  • Onderzaai is wel combineerbaar met derogatie bij maïs maar de grassnede kan je – door de aanwezigheid van de maïsstoppels en soms ook door rijsporen van de maïsoogst – in het voorjaar niet maaien om als kwaliteitsvol gras in te kuilen.

Niettemin zijn er heel wat praktijksituaties waar onderzaai wel potentieel biedt. Concreet, als je interesse hebt, kan je via bovenstaande links je gegevens invullen en zullen de experten van LCV of CVBB contact met je opnemen. Zij kunnen praktische afspraken maken en samen bekijken of onderzaai haalbaar is op jouw perceel/percelen. Het voordeel van deze samenwerking is dat je bijgestaan wordt door experten voor het toepassen van deze techniek, wat de kans op mislukkingen sterk beperkt. Daarnaast zal het CVBB zowel de opbrengst als het nitraatresidu op de geselecteerde percelen opvolgen. Zo krijg je zelf een beter inzicht in wat deze techniek betekent op je eigen percelen. De kosten verbonden aan de opzet en de opvolging worden deels door het CVBB gedragen.

Mede mogelijk gemaakt door: