Kunstmestregister in MAP6

Het beter opvolgen van het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor is een belangrijk aandachtspunt in MAP6. Naast het aangeven van de hoeveelheid kunstmest die het voorbije jaar gebruikt werd, bepaalt MAP6 nu ook dat tijdens het jaar op regelmatige wijze een aankoopregister moet worden bijgehouden. Dit houdt in dat er een overzicht moet worden bijgehouden van alle leveringen van kunstmest die stikstof en fosfor bevatten, gestaafd door de nodige documenten. In dit register noteert men welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid) wanneer (leveringsdatum) bij welke leverancier (naam, ondernemingsnummer, vestigingsadres) werd aangekocht. Daarnaast moet ook een gebruiksregister bijgehouden worden, om ook de gebruikte hoeveelheid op perceelsniveau bij te houden. Concreet omvat dit gebruiksregister gegevens over welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid) wanneer (datum van bemesting) op welk perceel (perceelsnummer en jaar verzamel-aanvraag, naam perceel, oppervlakte, teelt op moment van de bemesting) gebruikt werd. Ook spuiwater uit zure wassers is kunstmest, en moet dus vermeld worden in de registers.

Kunstmestregisters (aankoop- en gebruiksregister) moeten vanaf 1 januari 2021 digitaal bijgehouden en doorgestuurd worden. In afwachting van dat digitale register moet elke landbouwer reeds zelf een register opmaken. Op de website van VLM (www.vlm.be -> ‘Mestbank’ -> ‘Registers’ -> ‘Kunstmestregister: Aankoop en gebruik’) kan je een Word-document terugvinden waarin je alle gevraagde informatie voor het aankoop- en gebruiksregister kan noteren. Deze informatie op een andere wijze bijhouden (in een schriftje, teeltfiche, Excel (zie hier voor een Excel-document)) kan ook nog tot 1 januari 2021, waarna alles digitaal wordt bijgehouden en doorgestuurd.

Extra aandacht zal ook besteed worden aan de uitvoering van de aangifteplicht voor handelaren en invoerders van kunstmest. Ook zij zijn verplicht om vanaf 2021 op digitale wijze automatisch gegevens (mestsoort, samenstelling, afnemer) door te sturen naar de Mestbank.