Kaart met gebiedstypes MAP 6 hertekend na evaluatie waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te verbeteren zullen de komende twee jaar de gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zijn op meer landbouwgronden en wordt de kaart met gebiedstypes aangepast.

Het zesde mestactieplan (MAP 6) voorziet in een tweejaarlijkse herziening van de indeling van de gebiedstypes die bepalen welke gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 waar gelden. Dat gebeurt op basis van de recentste nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied, uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. De nieuwe kaart met gebiedstypes zal gelden in de periode 2021-2022. Doordat de toestand en de trend van de waterkwaliteit verslechterd zijn ten opzichte van begin 2019, zijn er meer gebieden bijgekomen waar gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zullen worden.

Indeling volgens afstroomzones

Sinds MAP 6 van kracht is, wordt Vlaanderen op basis van nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater ingedeeld in 4 gebiedstypes. Het grondgebied is verdeeld in afstroomzones volgens de waterhuishouding van het oppervlaktewater. Elke afstroomzone krijgt een gebiedstype toegekend. Als de resultaten goed zijn, wordt de afstroomzone ingedeeld in gebiedstype 0. Daar moeten landbouwers geen extra maatregelen nemen. Hoe slechter de waterkwaliteit en de recente evolutie, hoe hoger het gebiedstype, met strengere maatregelen voor de landbouwers tot gevolg.

Bekijk hieronder de aangepaste kaart met de 4 gebiedstypes of download de aangepaste kaart met de vier gebiedstypes,​ met gemeentegrenzen.

De landbouwers kunnen de gebiedstypes ook consulteren op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.