Impact van UV, H2O2 en UV+H2O2 op de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen

Op Inagro werd een proef aangelegd om na te gaan wat het effect zou zijn van standaard ontsmettingsmethoden zoals een UV-ontsmetter (dosis 100-250 mJ/cm²) en toevoeging van waterstofperoxide (50 en 100 ppm) op GBM (Figuur 1).

Figuur 1: Om de afbraak van enkele actieve stoffen op te volgen werd op Inagro gebruikt gemaakt van een UV-ontsmetter.

In het rapport van Wageningen universiteit was het effect van deze ontsmettingsmethoden op bepaalde GBM als eens gemonitord bij enkel bedrijven (https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/257377). Als aanvulling op deze informatie is voor deze test uitgegaan van actieve stoffen die nog niet meegenomen waren in dit rapport.

     Actieve stof UV Peroxide UV+peroxide (*)
fosetyl-Al geen impact geen impact geen impact
acetamiprid daling geen impact onduidelijk
boscalid daling geen impact geen impact
fluopyram daling geen impact daling
imizalil sterke daling geen impact daling
myclobutanil daling geen impact daling
propamocarb geen impact geen impact geen impact
pyraclostrobin sterke daling geen impact daling
sulfoxaflor sterke daling geen impact daling
thiacloprid daling geen impact (daling)  

(*) Door een communicatiefout is hier een te kleine verdunning toegepast waardoor de analyses moeilijker verliepen. De resultaten bevatten dus mogelijks een grotere fout hadden en moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

Uit deze test leek waterstofperoxide geen impact te hebben op de geteste actieve stoffen, nochtans werd in het rapport van de WUR wel een impact op boscalid waargenomen. Fosetyl-Al en propamocarb werden niet beïnvloed door het gebruikte UV-licht, de andere actieve stoffen kenden wel een afname. 

In een hydrocultuur systeem met ontsmetting van het drainwater met UV zal dus steeds een deel van de actieve stoffen worden afgebroken. Hierbij zal de lichtintensiteit van het UV licht de sterkte van afname beïnvloeden.

Er moet  in gedachten worden gehouden dat de lichtintensiteit die wordt gebruik in de commercieel beschikbare ontsmettingsmethoden voor spuistroom een pak hoger is dan deze die toegepast wordt in het recirculatiesysteem van het drainwater en de afbraak anders zal verlopen.