Geïoniseerde lucht als alternatief voor UV

De OPTICLEAR DIAMOND® (Water IQ) is een systeem ontwikkeld voor waterbehandeling  in twee stappen, moleculaire adsorptie en efficiënte oxidatie (zie onderstaande afbeelding). In de eerste stap worden stoffen (moleculen) geadsorbeerd in een kolom gevuld met gecoat keramisch dragermateriaal. Deze kolom vormt zo een ‘geladen zeef’ die selectief filtreert op molecuulniveau. In de tweede stap zorgen waterstofperoxide en geïoniseerde lucht voor oxidatie. Afhankelijk van de instellingen van het toestel wordt water enkel ontsmet of kunnen ook residu’s van gewasbeschermingsmiddelen verwijderd worden.

De OPTICLEAR DIAMOND® (Water IQ) bij het opgevolgde tomatenbedrijf.

De installatie is sinds 2016 in gebruik bij een tomatenteler en werd gedurende 2 jaar opgevolgd. Voor de ontsmetting van het drainwater werkte deze teler met een UV ontsmetter. Bij de laatste uitbreiding was de capaciteit hiervan te klein geworden en vermits de installatie zelf al oud was, was het geen optie om met extra UV-lampen uit te breiden. Toen werd bij deze teler de Opticlear Diamon van Water IQ geinstalleerd.  Belangrijk om te vermelden bij deze techniek is dat de filters van de installatie moeten worden terug gespoeld. De kleine hoeveelheid water die hierbij vrij komt is een spuistroom en moet naar een vuile drain of in een spuikelder worden opgevangen.

Het toestel wordt op het bedrijf dagelijks gebruikt om het drainwater te ontsmetten. Dat dit succesvol was bleek uit de afwezigheid van ziektes in de serre. Analyses toonden aan dat kationen, anionen en sporenelementen ook na de zuivering stabiel aanwezig bleven in het water zoals gewenst (Tabel 1) Daarnaast werd het spoelwater ook microbieel geanalyseerd (Tabel 2). Hier kon besloten worden dat er geen flush is van pathogenen in dit spoelwater. Een extra voordeel van dit toestel is de mogelijkheid om residu’s van gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen. Tijdens de teeltwissel in het najaar werd hiervoor een staalname gedaan. Deze toonde aan dat voor zuivering er 0,60 mg/kg folpet en 1000 mg/kg carbofuran aanwezig was in het water, terwijl deze werkzame stoffen na zuivering niet meer aantoonbaar waren.

Tabel 1: Op twee tijdsstippen in het jaar werden waterstalen genomen voor de Opticlear diamond (OCD) installatie, na deze installatie en van het spoelwater. De concentratie aan kationen, anionen en spoorelementen blijft stabiel in het aanwezige water na de ontsmetting.
Tabel 2: Zowel water afkomstig van de vuile drain als van het spoelwater van de zandfilter werd microbieel geanalyseerd via een DNA multiscan. Index score 0 = niet aantoonbaar, 1= in lichte mate aanwezig, 2 = matig aanwezig, 3 = sterk aanwezig.  Er kan besloten worden dat er geen overdracht is van plantpathogene schimmels in het spoelwater.