Equivalente maatregelen in 2020

Landbouwers kunnen voor 2020 kiezen uit 2 equivalente maatregelen als alternatief voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen in gebiedstype 2 en 3 om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit zijn de twee equivalente maatregelen waaruit de bedrijven kunnen kiezen:

  • wintergranen na nitraatgevoelige hoofdteelten
  • adviessysteem groenten KNS

Landbouwers moeten wel goed nadenken voor ze een equivalente maatregel aanvragen want er zijn voorwaarden aan gekoppeld. Indien deze niet gerespecteerd worden, geldt er ook een heel zwaar sanctioneringssysteem. Meer informatie kan je hier vinden.

De uiterste datum om een aanvraag in te dienen bij de Mestbank via het Mestbankloket is 15 mei.