Disclaimer

Deze webpagina bevat een beschrijving van de bevindingen van het demonstratieproject S.O.Spuistroom (Slim omgaan met spuistroom). Al deze bevindingen en projectresultaten zijn eigendom van de projectpartners S.O.Spuistroom. De informatie op deze webpagina is ter beschikking louter en alleen voor informatieve doeleinden en is geen wettelijk of ander professioneel advies, en mag dus ook niet als zodanig ingeroepen worden.

Ondanks dat het projectteam S.O.Spuistroom inspanningen geleverd heeft zodat de weergegeven informatie correct is op het moment van uitgave, wordt dit ter beschikking gesteld op een “as is” basis.  We geven dus geen garantie betreffende de accuraatheid en volledigheid van de inhoud. Noch het projectconsortium in het geheel, noch de individuele partners die impliciet of expliciet deelnamen aan de opbouw en publicatie van deze webpagina zijn verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op deze info.

Bedrijven of productnamen vernoemd op de webpagina kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Het vermelden van een bedrijf of een product impliceert niet een aanbeveling.

Deze webpagina reflecteert de meningen van de auteur. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling is niet aansprakelijk voor enig gebruik van de informatie op deze webpagina.