CVBB-begeleiding inzake bemesting, ook interessant voor uw bedrijf?

Het ontwerp van MAP 5 is intussen bekend en de nadruk zal gelegd worden op een versterkte gebiedsgerichte aanpak.
Aan bedrijven gelegen in focusgebied (focusbedrijven) worden bijkomende maatregelen opgelegd zoals een kortere uitrijperiode voor de dierlijke mest en de kunstmest en lagere drempelwaarden voor het nitraatresidu in het najaar.

Focusbedrijven die aan de hand van gunstige nitraatresidu’s kunnen aantonen dat hun individuele bedrijfsvoering geen verhoogd risico op nitraatverliezen inhoudt, zullen een vrijstelling kunnen krijgen van de bijkomende maatregelen. Het zal er dus meer dan ooit op aankomen de bemesting scherper te stellen en nog meer doordacht uit te voeren om aanvaardbare nitraatresidu’s te behalen.

Heb je problemen met hoge nitraatresidu’s in het najaar ?
En weet je niet goed waaraan dit gelegen is ?
Of ligt je bedrijf in focusgebied en wil je de bemestingspraktijk op je bedrijf bijsturen i.f.v. het aanvragen van een vrijstelling als focusbedrijf ?
Dan ben je een bedrijf dat perfect in aanmerking komt voor de bedrijfsbegeleiding-bemesting van het CVBB, het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame bemesting.

Bij de begeleiding werken we met een pakket van 350 euro of hoger, waarbij maximaal 300 euro door het CVBB wordt gesubsidieerd. Minimaal 50 euro + de btw (6%) op het totale bedrag is door de land-of tuinbouwer zelf te betalen.
Je kan kiezen tussen 1 uur of 2 uur begeleiding, verdeeld over verschillende momenten in het seizoen. Bij 1 uur begeleiding wordt wel op één perceel een analyse van de bodemvoorraad aan stikstof bij het einde van de teelt of tijdens de nitraatresiducampagne voorzien.
De rest van het pakket kan je aanvullen met relevante staalnames van bodem en dierlijke mest of extra bedrijfsbezoeken voor begeleiding.

Ook glastuinbouwbedrijven en bedrijven met hydrocultuur kunnen beroep doen op de CVBB- bedrijfsbegeleiding. Onderwerpen zoals doorlichting van de waterstroom, de spuistroomproductie en afzet ervan en de optimalisatie van het recirculatiesysteem kunnen hierbij aan bod komen.
Volledigheidshalve willen we hierbij nog vermelden dat de resultaten van de analysen eigendom blijven van de teler zelf en het CVBB en dat ze op geen enkel moment worden ter beschikking gesteld van controlediensten en andere overheidsinstanties.

De begeleiding is toegankelijk voor alle bedrijven en is dus ook voor bedrijven die geconfronteerd worden met bijkomende maatregelen (overschrijding drempelwaarde nitraatresidu) of met verplichte advisering of begeleiding van de bemesting (tuinbouwsector). Deze wettelijk verplichte stalen evenals de nodige stalen voor een aanvraag tot vrijstelling als focusbedrijf komen niet in aanmerking voor het CVBB-begeleidingspakket maar op de meeste bedrijven is er daarnaast nog voldoende ruimte om het begeleidingspakket in te vullen.

De begeleiding gebeurt vanuit de praktijkcentra land- en tuinbouw en hun medewerkende partners, allemaal instanties die ervaring hebben met praktijkgerichte teelt- en bemestingstechniek en die vertrouwd zijn met de Vlaamse land- en tuinbouwsector.
Een medewerker van het CVBB neemt zelf contact op of komt langs op het bedrijf om de strategie te bespreken en nieuwe inzichten aan te reiken. In onderling overleg kan worden afgesproken hoe de begeleiding op uw bedrijf best wordt aangepakt (welke percelen op te volgen, welke stalen te voorzien).

Een overzicht van de verschillende contactpunten vind je in de tabel onderaan de pagina.
Neem gerust contact op met een begeleidingscentrum in jouw buurt.
Indien begeleiding wenselijk is vanuit een praktijkcentrum dat verderaf gelegen is, dan worden door de CVBB-medewerker de nodige contacten gelegd. De begeleiding zal gebeuren aan dezelfde voorwaarden ongeacht de te maken verplaatsingen van de begeleider.

Aarzel niet om in te schrijven.
Voor een bijdrage van 50 euro (+6% btw op de totaalfactuur) ontvang je een massa aan nuttige informatie voor je bedrijfsvoering. Je kan er alleen maar bij winnen !

Het CVBB-team

Overzicht contactpunten voor de CVBB-bedrijfsbegeleiding bemesting

Praktijkcentrum

Medewerkende partner

Contactpersoon Telefoonnummer
Inagro – Rumbeke Beitem Brecht Catteeuw 051/27 32 33 – 0493/25 53 32
PCA – Kruishoutem Ilse Eeckhout 09/381 86 92
PCG – Kruishoutem Micheline Verhaeghe 09/381 86 83
PCS – Destelbergen Dominique van Haecke – vollegrondssierteelt
Marijke Dierickx – substraatteelt
09/353 94 94
PSKW – Sint-Katelijne-Waver Joris de Nies en Ellen Govaerts
Els Berckmoes – glasgroenten
015/30 00 60
PCH – Hoogstraten Nick Druyts 03/315 70 52
LCV – Geel Liesl Ooms 014/85 27 07
pcfruit – Sint-Truiden Geert Latet 011/69 70 80 – 0479/52 02 70
PVL-Bocholt Luc Martens 089/46 29 46 – 0495/32 66 81
PIBO-Tongeren Dieter Cauffman 012/39 80 61 – 0495/32 30 10
NPW – Herent Wim Franchois 016/21 37 51
PPK – Roosdaal Paul Jacobs 054/32 08 46 – 0478/31 54 46
KBIVB – Tienen Jean-Pierre Vandergeten 0496/55 75 07
BDB – Heverlee Davy Vandervelpen 016/31 09 22 – 051/20 54 00