De CVBB-adviseurs staan opnieuw voor je klaar

De perceels- en bedrijfsevaluaties van de Mestbank, de toenemende druk vanuit Europa voor een betere waterkwaliteit aan de MAP-meetpunten, stijgende meststoffenprijzen … Land- en tuinbouwers worstelen met veel factoren. Het komt er nu meer dan ooit op aan de bemesting zo juist mogelijk af te stemmen op de behoeften van de teelt en het perceel. Voor advies op maat kan je terecht bij het CVBB. De adviseurs van het CVBB staan opnieuw klaar om je te begeleiden.

De formule wijzigt niet

Bedrijven die in 2018 voor de eerste maal inschrijven voor CVBB-begeleiding kunnen deelnemen zonder bijkomende voorwaarden. Bedrijven die eerder deelnamen, moeten een nitraatoverschrijding in 2015 en/of 2016 en/of 2017 kunnen voorleggen.

De formule wijzigt niet en bestaat uit een pakket van 350 euro, waarvan het CVBB 300 euro subsidieert. Als land- of tuinbouwer betaal je zelf slechts 50 euro en de btw (6%) op het totale bedrag.

De CVBB-adviseur komt één uur langs op je bedrijf. Na een tweede bezoek in het najaar of een stikstofstaal na de oogst kan je jouw bemestingsstrategie van het afgelopen seizoen evalueren en naar volgend jaar toe bijschaven. De rest van het pakket kan je aanvullen met relevante (niet-verplichte) analyses.

De begeleiding blijft niet beperkt tot bemestingsadviezen voor stikstof en fosfor, ook advies voor de andere voedingselementen komt aanbod. De adviseur beantwoordt ook vragen over bemestingstechnieken, toedieningstijdstip van de verschillende meststoffen en bodemvruchtbaarheid in het algemeen. Daarnaast is er ruimte voor vragen over de fosfaatklasse van je percelen en andere regelgeving toepasbaar op jouw bedrijf.

De praktijkcentra blijven je vertrouwenspersoon

De begeleiding gebeurt vanuit de praktijkcentra land- en tuinbouw en hun meewerkende partners. Hier vindt u een overzicht van de contactpersonen in de verschillende provincies. Neem gerust contact op met het CVBB in jouw provincie voor meer informatie. Als begeleiding wenselijk is vanuit een verder gelegen praktijkcentrum, leggen de CVBB-medewerkers zelf de nodige contacten. De begeleiding zal gebeuren aan dezelfde voorwaarden, ongeacht de te maken verplaatsingen van de adviseur.

Heb je problemen met hoge nitraatresidu’s en ken je de oorzaak niet? Wil je je bemesting bijsturen om een vrijstelling als focusbedrijf aan te vragen? Dan ben je een bedrijf dat perfect in aanmerking komt voor het CVBB-bedrijfsbegeleidingspakket. Voor een kleine bijdrage ontvang je degelijk advies, in klare taal, op maat van je bedrijf. Je kan bedrijfsbegeleiding aanvragen via het aanvraagformulier.

Het CVBB-team