Nuttige websites

Vlaamse Milieumaatschappij

Wil je weten of er een MAP-meetpunt in de buurt van je percelen ligt of wil je resultaten gemeten door de VMM zelf opzoeken? Dan kan dit via volgende website.

Hier vind je meer uitleg hoe je de juiste informatie kan terugvinden in de Geoview.

Databank Ondergrond Vlaanderen

De kwaliteit van het grondwater wordt opgevolgd via grondwatermeetputten. De resultaten van deze metingen kan je via volgende link raadplegen.

Hier vind je meer uitleg hoe je de juiste informatie kan terugvinden in de databank.

Vlaamse Landmaatschappij

In welke periode mag ik mest uitrijden? Wat zijn de bemestingsnormen voor mijn percelen? Wat zijn de gevolgen voor focusbedrijven? Met vragen over de mestwetgeving of focusgebieden kan je terecht op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

MAP-man

Een uitgebreid partnerschap van landbouworganisaties, het CVBB en de Vlaamse erkende praktijkcentra én betrokken administraties zet zijn schouders onder de MAP-man campagne. Om de doelstellingen voor waterkwaliteit in Vlaanderen te halen, geeft MAP-man tips om efficiënter te bemesten en verliezen van nutriënten te vermijden. Op de website van MAP-man vind je al deze tips en meer.

Onderzoeksplatform

In het kader van het flankerend beleid van MAP IV werd naast het CVBB ook het onderzoeks- en voorlichtingsplatform duurzame bemesting opgericht. Praktijkcentra , universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en overheden zijn lid van het platform. Door gestructureerd overleg en interactie tussen de leden streeft het platform naar het realiseren van efficiënte onderzoeks-, demonstratie- en sensibiliseringsacties. Meer info vind je op de website van het onderzoeksplatform.

Geopunt

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Hier vind je verschillende interessante kaartlagen, zoals de afbakening van de focusgebieden, de bodemerosiekaart maar ook de ligging van de MAP-meetpunten.

LUWQ2017

Begin juni vond in Den Haag in Nederland het ‘International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality, Effect of Agriculture on the Environment’, of kortweg ‘LUWQ2017’, plaats. Dit is een tweejaarlijkse conferentie over het onderzoek, beheer en beleid rond het minimaliseren van het effect van landbouw en landgebruiksveranderingen op de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit. Het doel is het uitwisselen van kennis vanuit verschillende achtergronden en lokale ervaringen. Onderzoekers, voorlichters, waterbeheerders en beleidsmakers uit verschillende landen gaven presentaties rond thema’s als het monitoren van de waterkwaliteit, effect van nationaal en regionaal beleid op de waterkwaliteit, het kwantificeren van de impact van landgebruik op waterkwaliteit en het modelleren van het watersysteem. De presentaties van de verschillende sprekers vindt u hier.