Brochure ‘Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij’

Mestafzet is een belangrijk knelpunt voor veel melkveebedrijven. Daarom zette Danone België samen met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) de schouders onder een pilootproject rond mestverwerking. De kennis die verzameld werd, is nu gebundeld in het kennishandboek mestverwerking.

In een enquête van Danone uit 2014 gaf bijna de helft van haar melkveehouders aan dat de mestafzet één van de belangrijkste knelpunten is in het voorbestaan van hun bedrijf. De melkveehouders in Vlaanderen hebben immers vaak niet genoeg land ter beschikking om de mest te verspreiden. Daarom startte Danone België 3 jaar geleden, samen met VCM en enkele melkveehouders, een pilootproject op. Zo ontstond in 2016 het 3-jarig project “Wings”, waarin beide partijen op zoek gingen naar innovatieve oplossingen voor het mestoverschot in melkveebedrijven.

Alle kennis en praktische aandachtspunten die de voorbije 3 jaar werden verzameld, werden gebundeld in een handboek mestverwerking, specifiek geschreven voor melkveehouders. Vragen als “Welke schaalgrootte past bij jouw bedrijf?” of “Wie gaat de installatie uitbaten?” komen aan bod. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de technieken die toegepast kunnen worden op rundermest. Zowel de traditionele mestverwerkingstechnieken als de meer innovatieve oplossingen komen aan bod. Ten slotte wordt een bondig overzicht gegeven van de subsidiemogelijkheden en de wetgeving die van toepassing is.

Je kan de gids “Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij” terugvinden op de website van VCM.