Brochure en poster ‘Duurzame bemesting in vollegrondssierteelt’

Bemesting is cruciaal voor een optimale plantengroei. Maar hoeveel moet je juist bemesten bij vollegrondssierteelt? Welke meststoffen gebruik je hiervoor best? En hoe beperk je de impact op het milieu? De brochure ‘Duurzame bemesting in vollegrondssierteelt’ met bijhorende poster biedt een antwoord op deze vragen.

Je wordt wegwijs gemaakt in de verschillende soorten meststoffen die er vandaag op de markt zijn en hoe je die kan toepassen op het veld. Op de bijhorende poster, achteraan in de brochure, vind je voorbeelden van handelsnamen van meststoffen. Bovendien wordt er in de brochure aandacht besteed aan de processen die plaatsvinden in de bodem, zodat je hierop kan leren inspelen. Ook worden bekalking en organische stoftoevoer besproken.

De brochure met bijhorende poster is beschikbaar op activiteiten van het PCS en kan je hier raadplegen.