Aanvraagformulier bedrijfsbegeleiding

Het is helaas niet meer mogelijk om nog een bedrijfsbegeleiding aan te vragen. De huidige werking van het CVBB zal eind 2020 stoppen. Wij willen alle landbouwers bedanken voor de samenwerking van de laatste jaren! Mocht je nog bijkomende vragen hebben, kan je de nodige contactgegevens vinden op de pagina contact.

Op de subsidie via de bedrijfsbegeleiding is de “de-minimis”-regelgeving van toepassing. Deze is van toepassing wanneer subsidies van beperkte omvang worden toegekend. Indien de verstrekking van een gesubsidieerde dienstverlening ertoe leidt dat u het steunplafond zou overschrijden, bent u verplicht het totaalbedrag van de verleende dienst te betalen, dit wil zeggen ook het gedeelte van de subsidie. Voor een land- of tuinbouwbedrijf bedraagt de toegelaten de-minimissteun per onderneming maximaal € 20.000 per periode van drie belastingjaren.