Aanvraagformulier bedrijfsbegeleiding

Ben je geïnteresseerd in bedrijfsbegeleiding door het CVBB? Via het onderstaande formulier kan je begeleiding aanvragen bij een praktijkcentrum naar eigen keuze. Het praktijkcentrum behandelt dan je aanvraag en bekijkt of je aan de voorwaarden voor de bedrijfsbegeleiding voldoet. Daarna nemen we contact met je op om de verdere regelingen te treffen. Meer informatie over de mogelijke invulling van de begeleiding vind je hier.

Op de subsidie via de bedrijfsbegeleiding is de “de-minimis”-regelgeving van toepassing. Deze is van toepassing wanneer subsidies van beperkte omvang worden toegekend. Indien de verstrekking van een gesubsidieerde dienstverlening ertoe leidt dat u het steunplafond zou overschrijden, bent u verplicht het totaalbedrag van de verleende dienst te betalen, dit wil zeggen ook het gedeelte van de subsidie. Voor een land- of tuinbouwbedrijf bedraagt de toegelaten de-minimissteun per onderneming maximaal € 20.000 per periode van drie belastingjaren.