Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Het CVBB is een vzw die als doelstelling ‘het informeren en begeleiden van landbouwers op het vlak van duurzame bemesting’ heeft. Hierbij wil het centrum bijdragen tot een verbetering van de waterkwaliteit in landbouwgebied en tot het behalen van de doelstellingen van de Vlaamse mestwetgeving. Het CVBB is actief over heel Vlaanderen waarbij de medewerkers opereren vanuit de erkende praktijkcentra land- en tuinbouw en enkele medewerkende instanties.

 

Meest recente berichten

 • Stikstofbemesting voor een volgteelt, enkele aandachtspunten
  Spinazie, snijbiet maaien… de eerste oogstwerkzaamheden zijn volop aan de gang of reeds achter de rug. Ook de oogst van de eerste vrucht bloemkool en vroege aardappelen staat voor de …
 • MAP 6 krijgt fitness check
  Minister Demir start overleg op met de middenveldorganisaties om MAP 6 bij te sturen. ​Tijdens die gesprekken zullen initiatieven aan bod komen om de effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van MAP …
 • Nieuwe voorwaarden derogatie
  De derogatie laat toe om voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe te passen, zonder de werkzame norm uit stikstof te verhogen. De derogatie is gekoppeld aan …
 • AGR-GPS-app voor burenregeling vanaf 1 augustus
  Bij het invoeren van MAP 6 werden de regels voor het voeren van mest met een burenregeling ook verstrengd. Zo is een burenregeling beperkt tot 3 maand (meerdere burenregelingen met …
 • Stikstof bijbemesten bij droogte
  Heeft het zin om stikstof bij te bemesten bij droogte? Werkt een systeem van bijbemesting wel in droge jaren? We geven enkele richtlijnen mee voor aardappelen, bloemkool en prei. Stem …
 • Kunstmestregister in MAP6
  Het beter opvolgen van het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor is een belangrijk aandachtspunt in MAP6. Naast het aangeven van de hoeveelheid kunstmest die het voorbije jaar gebruikt werd, bepaalt …
 • Micro-organismen reduceren nitraat in drainagewater via off-grid installatie
  In een Moving Bed BioReactor halen micro-organismen nitraat uit drainagewater. Ze zetten het om in het onschadelijke stikstofgas. De techniek kan oppervlaktewateren vrijwaren van een overmaat aan nitraat. Er zijn in Vlaanderen drie MBBR-installaties geplaatst om de werking van het systeem te evalueren bij lage temperaturen. Die in Staden werkt volledig off-grid.
 • Landbouwers met interesse voor onderzaai gras in maïs gezocht!
  De VLM wenst, met de expertise van het LCV en CVBB, de onderzaai van gras in maïs te promoten. Het CVBB is hiervoor op zoek naar gemotiveerde landbouwers die voor …
 • Onderzaai van een vanggewas is een optie bij mais
  In MAP6 wordt veel aandacht besteed aan vanggewassen. Dit is niet vreemd aangezien zij, mits goede toepassing, mee kunnen zorgen voor een betere stikstofhuishouding in de bodem. Ook onderzaai in …