Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Het CVBB is een vzw die als doelstelling ‘het informeren en begeleiden van landbouwers op het vlak van duurzame bemesting’ heeft. Hierbij wil het centrum bijdragen tot een verbetering van de waterkwaliteit in landbouwgebied en tot het behalen van de doelstellingen van de Vlaamse mestwetgeving. Het CVBB is actief over heel Vlaanderen waarbij de medewerkers opereren vanuit de erkende praktijkcentra land- en tuinbouw en enkele medewerkende instanties.

Meest recente berichten

 • Digitaal kunstmestregister moet werkelijk kunstmestgebruik in kaart brengen
  Digitaal kunstmestregister moet werkelijk kunstmestgebruik in kaart brengen Een kwart van de gecontroleerde landbouwers geeft minder dan 80% van de gebruikte hoeveelheid kunstmest door aan de overheid. Er belandt in …
 • Onderzaai gras bij maïs in Vlaanderen: zo pak je het aan
  Maïs is een gewas dat niet meer in staat is om veel stikstof op te nemen na de bloei (begin/half augustus). Bijkomende mineralisatie van stikstof kan dan zorgen voor een …
 • Najaarsbemesting in de groententeelt
  Nogal wat groenteteelten zoals prei, spruitkool en industriebloemkool groeien door tot laat in het najaar of zelfs tot in de winter. Een beperkte stikstof basisbemesting toedienen en op een later …
 • Vanggewassen binnen het MAP, een samenvatting
  Binnen MAP 6 zijn vanggewassen een belangrijk onderdeel. Afhankelijk van het gebiedstype waar het perceel is gelegen en de teelt, zijn er verschillende verplichtingen en voorwaarden. In dit artikel vatten …
 • Vacature projectleider adviesdienst nutriënten
  Werft aan projectleider adviesdienst nutriënten Ben je een geboren projectleider? En heb je affiniteit met de land- en tuinbouwsector en in het bijzonder met de thema’s duurzame bemesting en bodembeheer? …
 • Stikstofbemesting voor een volgteelt, enkele aandachtspunten
  Spinazie, snijbiet maaien… de eerste oogstwerkzaamheden zijn volop aan de gang of reeds achter de rug. Ook de oogst van de eerste vrucht bloemkool en vroege aardappelen staat voor de …
 • MAP 6 krijgt fitness check
  Minister Demir start overleg op met de middenveldorganisaties om MAP 6 bij te sturen. ​Tijdens die gesprekken zullen initiatieven aan bod komen om de effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van MAP …
 • Nieuwe voorwaarden derogatie
  De derogatie laat toe om voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe te passen, zonder de werkzame norm uit stikstof te verhogen. De derogatie is gekoppeld aan …
 • AGR-GPS-app voor burenregeling vanaf 1 augustus
  Bij het invoeren van MAP 6 werden de regels voor het voeren van mest met een burenregeling ook verstrengd. Zo is een burenregeling beperkt tot 3 maand (meerdere burenregelingen met …